Kapadvies De Zaale

Resultaat: Positief
Type: Kapadvies
Jaar: 2020
Kapadvies De Zaale
Het advies luidt: positief

Het betreft de kap van 6 berken op het perceel van de TU/e ter hoogte van het LaPlace gebouw.

Aanleiding

Het LaPlace gebouw wordt gemoderniseerd. De 6 berken verkeren in een matige tot slechte conditie en hebben geen goede inpassing in de bestaande plannen.

Onderstaande foto’s geven een beeld van de situatie.

Afweging

Trefpunt Groen Eindhoven is voor het beoordelen van deze kapaanvraag ter plaatse geweest en de situatie beoordeeld op basis van de Verordening bomen 2015 (gemeente Eindhoven). Tevens is een second opinion aangevraagd bij Erwin van Herwijnen van TGS.

Gelet op de matige conditie van de berken, de plannen voor de modernisering van het pand, én de voorgenomen compensatie, zoals omschreven in het compensatieplan (hoofdstuk 5 van het “Monetaire boomwaarde en compensatieplan” van de TU/e en BTL bomendienst, zien wij geen obstakels tot het verlenen van de kapvergunning.

Conclusie

Trefpunt Groen Eindhoven adviseert de aangevraagde kapvergunning te accepteren.

Bram Meulenbeld