Kapadvies Deken van Somerenstraat

Resultaat: Positief mits
Type: Kapadvies
Jaar: 2023

Aanleiding

Deze aanvraag betreft het kappen van 5 bomen. De bomen vallen binnen de ontwikkeling van het project Nieuw Bergen en kunnen niet gehandhaafd worden. Dit project behelst het gebied gelegen tussen de Grote Berg, Edenstraat en Don Boscostraat inclusief de huidige parkeerplaats van de Deken van Somerenstraat. De locatie wordt opnieuw ingericht, aansluitend bij de inrichting van het totale plangebied van Nieuw Bergen. Hier wordt ook de waterberging (50%) van de nieuwbouw van gebouw Nieuw Bergen 5 voorzien.

Afweging

De waardebepaling zoals die gedaan is geven wij akkoord. Het compensatieplan voldoet ruimschoots. Het lijkt ons wel verstandig om aan te geven welke bomen er geplant worden als compensatie omdat:

  1. Zodat deze bomen niet 2x als compensatie worden meegenomen;
  2. Zodat de drie jaren nazorg van de aanplant na de oplevering en compensatie goedgekeurd kan worden;

 

Daarnaast willen we meegeven dat er wordt gesproken over een schaarste aan plantlocaties in de stad. Niet te geloven, maar er zou een schaarste zijn. Dit project heeft boomlocaties in de aanbieding, eventueel te benutten als compensatie door een andere partij.

Conclusie

Wij gaan akkoord met de kap en compensatie. Wel zouden we graag zien dat er aangegeven wordt welke bomen er geplant gaan worden.

 

Uitgelichte foto's; Bea Straver