Kapadvies Den Dolech TU/e

Resultaat: Positief
Type: Kapadvies
Jaar: 2017
Kapadvies Den Dolech TU/e 24 augustus 2017 Het advies luidt: positief Het betreft de kap van 1 Canadese Populier (nr. 1856) op het terrein van de Technische Universiteit Eindhoven, nabij stikstof en gasopslag, vanwege stabiliteitsproblemen en recente takbreuk. De kap is aangevraagd door de afdeling Dienst Huisvesting van de TU/e na een VTA (Visual Tree Assessment). Uit dit onderzoek blijkt dat de conditie van de populier snel achteruit loopt en de populier in toenemende mate een gevaar vormt.

Afweging

Deze Canadese Populier verkeert inderdaad in een slechte staat en in de top van de boom zit veel dood hout. Op de dode top zit tevens een tonderzwam (fomes fomentarius) die duidt op een zeer zwakke staat van de boom. Ervaring leert dat wanneer de tonderzwam zich eenmaal op een verzwakte, zieke boom heeft gevestigd deze onherroepelijk dood zal gaan. Op maaiveldniveau is in de verdikte stamvoet een behoorlijke holte ontstaan. De hoeveelheid gezond hout is hier ver beneden de benodigde hoeveelheid gezond hout om stabiliteit te garanderen. Hiermee is sprake van een verhoogd risico op stambreuk. Het lot van de boom is beschoren. Op basis van een veldbezoek van TGE wordt de levensverwachting van de boom geschat op 5 tot 10 jaar. Het boomtechnisch onderzoek van BTL Bomendienst bevestigd dit. Vanwege de ecologische waarde wordt soms gekozen om een dergelijk zieke boom te laten staan en deze zelf zijn laatste adem uit te laten blazen. Vanwege veiligheidsredenen is dit hier geen optie. Binnen het valbereik van boom en takken is een opslagplaats voor gassen aanwezig. De kans dat er schade ontstaat door vallende takken of dat de boom omvat bij een storm is reëel. Kap van deze boom is hierom niet alleen gerechtvaardigd maar tevens noodzakelijk om schade aan personen en eigendommen te voorkomen.  

Herplant

De voorgenomen herplant bestaat uit 3 stuks Zwarte elsen (Alnus glutinosa) als aanvulling op een bestaande Zwarte els in de nabijheid (ca 5 m van de populier). Trefpunt Groen Eindhoven staat positief tegenover deze voorgenomen compensatie.

Conclusie

Kap en herplant van deze betreffende Canadese Populier op het TU/e terrein is wegens zijn slechte conditie gerechtvaardigd. Groeiplaatsverbetering ter plaatse van de herplant, zoals het aanbrengen van verrijkte bomengrond, wordt aanbevolen om de nieuw aan te planten bomen optimaal te kunnen laten groeien.