Kapadvies Dirk Boutslaan

Resultaat: Positief
Type: Kapadvies
Jaar: 2018
Kapadvies Dirk Boutslaan Het advies luidt: positief

Aanleiding

In de Dirk Boutslaan wordt het riool vervangen. Gelet op de staat van de bomen is het voornemen om deze te vervangen. De combinatie van rioolvervanging en – indien noodzakelijk – het vervangen van het bestaande groen is ideaal. In voorkomend geval krijgen de bomen vele kuubs bomenaarde mee en kan er een flink deel van de verharding, 2300 m2 weggehaald worden en dienen voor inzijging. In totaal moeten er 61 bomen gekapt worden waarvan 52 met een groene reden.

Afweging

In de Dirks Boutslaan staan voornamelijk essen. Alle zijn besmet met de taksterfteziekte wat een spoedig einde van de boom betekent. Daarnaast staan er vier Ginko’s en vijf platanen. Deze bomen zouden behouden kunnen worden maar kunnen dan niet meeliften op de grondverbetering. De aanvrager wil ook een uniform beeld in de straat wat niet bereikt wordt met verschillende soorten. Dit laatste is niet meteen een reden voor kap. Argumenten om toch mee te gaan in het plan deze bomen te vervangen is de ervaring die TGE heeft met rioolvervanging. Bij deze projecten leggen de bomen vaak toch het loodje. Wortelbeschadiging, bij aanleg van de riolering, laat zich pas na jaren zien in de vorm van zwamaantasting waardoor de bomen alsnog teloor gaan.

Compensatie

De bomen die vanwege een rode reden moeten wijken hebben een gezamenlijke waarde van 31.000 euro. Het aantal nieuwe bomen bedraagt 75, voornamelijk iepen een esdoorn en een tulpenboom. Deze hebben, samen met de bodemverbetering, een waarde van 117.000 euro. Hiermee wordt ruimschoots voldaan aan het compensatieprincipe.

Bijzondere conditie

In het projectgebied staat een zomereik van ten minste 100 jaar. Dit bijzondere exemplaar (van de Kanaaldijk de eerste eik boom links) verdient bescherming. Met de opdrachtgever, de gemeente Eindhoven, is overeengekomen dat tijdens de werkzaamheden een bomenwacht aanwezig is. Deze bomenwacht is niet afhankelijk van de opdrachtgever en heeft het recht en de plicht werkzaamheden bij de boom stil te leggen als beschadiging dreigt. Dee reden is evident, Eindhoven bezit, zeker in dit deel, nog maar enkele monumentale bomen. De waarde hiervan is moeilijk in geld uit te drukken. Deze boom mag niet door de werkzaamheden beschadigt raken.

Conclusie

Een opgeknapte Dirk Boutslaan is een aanwinst voor dit gebied en Eindhoven. Wij adviseren positief voor dit plan. Joop van Hout Lieke Stoffelen