Kapadvies Elandsgang 10

Resultaat: Negatief
Type: Kapadvies
Jaar: 2018
Kapadvies Elandsgang 10 Het advies luidt: negatief Het betreft de kap van een berk (38 cm Ø) op het perceel van Elandsgang 10. De berk staat op het zijerf langs de erfgrens aan de Everlaan.

Afweging

Het Schuttersbosch heeft als geheel een kapvergunningsplicht om het boskarakter in stand te houden. Op het betreffende perceel bouwt de eigenaar momenteel aan een nieuwe woning. Onderstaande reden voor de voorgenomen kap is opgegeven door de eigenaar: "We gaan een nieuwe tuin aanleggen en willen bestaande bomen meer ruimte geven zodat bomen meer deel gaan uitmaken van de nieuwe tuin. Berk staat nu in de verdrukking van 2 grote dennenbomen. Om andere bomen meer ruimte te geven willen we de berk kappen." De foto's hieronder, die door de eigenaar zijn aangeleverd, geven een beeld van de situatie.

Afweging

Trefpunt Groen Eindhoven is voor het beoordelen van deze kapaanvraag ter plaatse geweest en heeft de berk en naburige bomen bekeken en beoordeeld op conditie en kwaliteit. In tegenstelling tot wat de opgegeven kapreden doet vermoeden lijken de naburige dennen zich niet te laten beperken in hun groei door de berk. De dennen hebben rondom een volle kroon. De berk zelf heeft ook zijn weg naar het licht gevonden en is tussen de dennenbomen door omhoog geschoten. Zijn kroon is wellicht relatief klein maar voldoende om zichzelf te onderhouden. Tezamen vormen ze een mooi ensemble van bomen zoals we die in een bos behoren te zien. Juist dit soort boomgroepjes waar bomen niet zijn ‘vrijgezet’ maar samen zijn opgegroeid tot bosbomen met een lange smalle stam en een hoge, relatief kleine kroon maken Schuttersbosch een echt woonbos. In dezen ziet Trefpunt Groen Eindhoven dan ook geen enkele reden (noch rood, noch groen) om de berk op het zijerf van Elandsgang 10 te kappen.

Conclusie

Het moge duidelijk zijn dat Trefpunt Groen Eindhoven geen voorstander is van de voorgenomen kap. Het wonen in het Schuttersbosch moet de naam eer aan doen. Als een boom op deze eenvoudige wijze gespaard kan worden moet men dat ook doen. Joop van Hout en Lieke Stoffelen