kapadvies Elandsgang 12

Resultaat: Positief
Type: Kapadvies
Jaar: 2021
kapadvies Elandsgang 12

Afweging

Het gaat om de kap van 2 acacia’s om een rode reden. Deze aanvraag is al eerder in 2018 gedaan, maar destijds is ervan afgezien. TGE heeft in 2018 positief geadviseerd op deze aanvraag en ziet geen reden dit advies aan te passen.

Compensatieplan

Door Soontiëns is in 2018 een compensatieplan opgesteld. Niet alleen voorziet dit plan in nieuw aan te planten groen, maar ook door voorzieningen voor regenwater infiltratie. Dit compensatieplan staat nog steeds en wordt door TGE als erg positief ervaren.

Conclusie

Trefpunt Groen Eindhoven staat positief tegenover de voorgenomen en kap en het bijbehorende compensatieplan.