Kapadvies Elandsgang 24

Resultaat: Negatief
Type: Kapadvies
Jaar: 2020
Kapadvies Elandsgang 24
Het advies luidt: negatief  

Het betreft de kap van een acacia (140 cm diameter) op het perceel van Elandsgang 24. De acacia staat op het voorerf in de zuidwesthoek grenzend aan het buurperceel Elandsgang 26.     

Afweging  

Het Schuttersbosch heeft als geheel een kapvergunningsplicht om het boskarakter in stand te houden. Op het betreffende perceel bouwt de eigenaar momenteel aan een nieuwe woning. Onderstaande reden voor de voorgenomen kap is opgegeven door de eigenaar: ‘De boom is niet mooi meer en kan beschadigd raken door de voor het kavel verplichte oprit’.

Onderstaande foto’s geven een beeld van de situatie.

Afweging  

Trefpunt Groen Eindhoven is voor het beoordelen van deze kapaanvraag ter plaatse geweest en heeft de acacia bekeken en beoordeeld op conditie en kwaliteit en de situatie beoordeeld op basis van de Verordening bomen 2015 (gemeente Eindhoven).

Gelet op de vertwijging en scheutlengtes lijkt de acacia in een voldoende gezonde conditie te verkeren. De kroon van de acacia is eenzijdig ontwikkeld. Dit komt omdat de acacia eerder vergezeld was door naburige bomen die reeds ten behoeve van de ontwikkeling zijn gekapt. Een acacia is echter een sterke boom die bij voldoende lichttoetreding op de stam nieuwe scheuten ontwikkeld waarmee de kroon op termijn zich meer symmetrisch zal ontwikkelen.  Dit zal de beeldkwaliteit waar de aanvrager naar verwijst ten goede komen. Daar waar we te maken lijken te hebben met een gezonde boom met een levensverwachting van ten minste 15 jaar dient duurzaam behoud uitgangspunt te zijn conform het vigerend gemeentelijk beleid. Bij ontwikkelingen binnen de invloedsfeer van de boom, zoals de oprit waar de aanvrager op wijst, dient de boomeigenaar maatregelen te nemen t.b.v. duurzaam behoud van de boom (zorgplicht, bomenrecht). Denk aan drukverdelers om de wortels te beschermen en wortel besparende maatregelen bij de aanleg van de oprit. Middels een Boom Effect Analyse kan bepaald worden of en welke maatregelen nodig en doelmatig zijn.

Gelet op de gezonde conditie en het herstellend vermogen van de acacia ziet Trefpunt Groen  Eindhoven geen reden (noch rood, noch groen) om de acacia op het voorerf van Elandsgang 24 te kappen.  

Conclusie

Trefpunt Groen Eindhoven adviseert de aangevraagde kapvergunning te weigeren en de acacia in te passen in de nieuwe situatie. Door de groeiplaats van de acacia te beschermen kan de acacia zich op termijn ontwikkelen tot een prachtige solitaire boom met grote waarde voor de straat en het perceel.

Joop van Hout en Lieke Stoffelen