Kapadvies Elzentlaan

Resultaat: Positief
Type: Kapadvies
Jaar: 2017
Het betreft de kap en herplant van 12 bomen in de Elzentlaan. In het kader van het onderhoudsprogramma zal een boomrenovatie plaatsvinden in de Elzentlaan tussen de Dr. Schaepmanlaan en de Bilderdijklaan). Bomen met een matig tot slechte conditie worden vervangen. Tevens worden extra bomen teruggeplant om de laanstructuur te versterken.

Aanleiding

Een deel van de magnolia’s in de Elzentlaan is in matige tot slechte conditie (afbeelding 1). Daar waar de laan tevens beschikt over enkele mooie volwassen exemplaren die in een voldoende tot goede staat zijn (afbeelding 2) is grootschalige renovatie hier niet op zijn plaats. Gekozen is om enkel de matige tot slechte bomen te vervangen. Op het stuk van de Elzentlaan tussen de Bilderdijklaan en de Jan Smitzlaan zullen voor het toekomstbeeld van de straat wel alle acht magnolia’s worden vervangen. Hier zijn namelijk vier van de acht bomen in slechte conditie. Deze voorgenomen boomrenovatie wordt tevens aangegrepen als kans om de laanstructuur in de Elzentlaan te versterken. Gaten in de laan kunnen worden opgevuld en op de hoeken met de Bilderdijklaan en de Jan Smitzlaan kunnen extra bomen worden geplaatst voorzien van een ruimte boomspiegel met vaste planten. In totaal gaat het om kap van 12 magnolia’s, waarvan 8 in matige/slechte conditie. Herplant bestaat uit circa 20 bomen, ook weer dezelfde soort magnolia. Magnolia in slechte conditie (vervangen) Magnolia in goede conditie (behouden)  

Afweging

Zoals reeds aangekondigd in het pre advies van augustus dit jaar staat Trefpunt Groen Eindhoven positief tegenover de voorgestelde renovatie van de Elzentlaan. Er wordt zorgvuldig omgegaan met de bestaande bomen die gezien hun vitaliteit en verschijningsvorm de Elzentlaan nog jaren kunnen blijven sieren. Het deels vervangen van de bomen past in het huidige beeld van bomen met verschillende leeftijden.

Herplant

Herplant voorziet niet enkel in de compensatie van de te kappen bomen maar tevens in het versterken van de laanstructuur waardoor de Elzentlaan zich verder kan ontwikkelen tot een waardevolle groene laan in de nabijheid van het stadscentrum.

Conclusie

De voorgenomen kap en (ruime) compensatie van de 12 magnolia’s in de Elzentlaan schaadt de belangen van Trefpunt Groen Eindhoven niet. Met deze boomrenovatie kan de Elzentlaan zich verder ontwikkelen tot een laan die zijn naam eer aan doet. De initiatiefnemer van deze boomrenovatie kan rekenen op steun vanuit Trefpunt Groen Eindhoven. Joop van Hout en Lieke Stoffelen