Kapadvies Elzentlaan 18

Resultaat: Positief
Type: Kapadvies
Jaar: 2019
Kapadvies Elzentlaan 18

Het advies luidt: positief 

Het betreft de voorgenomen kap van twee douglassparren op het zij-erf van Elzentlaan 18. Vanwege de omvang en het beeldbepalende karakter van deze sparren staan de bomen op de lijst van particulier waardevolle bom en. Op aanraden van de boombeheerder van de eigenaar van Elzentlaan 18 is kap aangevraagd. Dit in verband met ernstig teruglopende conditie van de sparren waarmee stabiliteitsproblemen zijn ontstaan. De problematische conditie is conform de Verordening Bomen 2015 van de gemeente Eindhoven vastgesteld door een boomdeskundige. Zo vlak naast de woning is het risico voor schade aan personen en eigendommen groot. 

De foto’s en plattegrond hieronder geven een beeld van de douglassparren (60-80 cm diameter op 1,30 m hoogte) en haar locatie.

Afweging

Trefpunt Groen Eindhoven heeft de douglassparren ter plaatse bekeken. De kroon van de noordelijke boom (rechts op foto) bevat enkel nog dood hout waarmee de levensverwachting van deze boom op 0 gesteld kan worden. Op de stam van de zuidelijke boom (links of foto) zijn recent ontwikkelde groeiribben zichtbaar. Groeiribben ontstaan zodra stabiliteitsproblemen in de boom ontstaan. Dit kan komen door een holte, waardoor de boom snel in dikte wil toenemen, maar kan ook ontstaan door een veranderde windbelasting. In ieder geval duidt dit op een verhoogde gevaarzetting en beperkte levensverwachting. 

Met het oog op de toenemende gevaarzetting die de sparren op deze plaats veroorzaken is het een terechte keus de bomen te kappen en te vervangen door nieuwe bomen. 

Compensatie

Om de waarde van de bomen voor de ecologie, de luchtkwaliteit, het thermisch comfort, de beeldkwaliteit en het bergen/verdampen van water op de lange termijn te kunnen bewaren adviseert Trefpunt Groen Eindhoven twee nieuwe bomen op het zijerf te planten. De waarde van de te kappen bomen is niet bekend, maar gezien de teruglopende conditie adviseert Trefpunt Groen Eindhoven een beperkte compensatiewaarde van €1500,- per boom. Voor een waarde van €3000,- zijn twee nieuwe bomen aan te planten waarmee de compensatie op de langere termijn voldoende geborgd is. 

Naast deze compensatie kan de eigenaar overwegen om de stobbe van de twee sparren te laten staan als ‘ecoboom’ door de stam af te zagen op 4-6 meter hoogte. De stobben zullen op deze manier een waarde krijgen voor insecten en vogels en kunnen in de toekomst mogelijk zelfs huisvesting bieden aan vleermuizen. 

Conclusie

Kap en compensatie van de twee sparren op het zij-erf van Elzentlaan 18 is gezien de omstandigheden gerechtvaardigd.

Joop van Hout en Lieke Stoffelen