Kapadvies Essen Nuenenseweg 1

Resultaat: Positief
Type: Kapadvies
Jaar: 2020
Kapadvies Essen Nuenenseweg 1

Het advies luidt: positief

Het betreft de kap van 13 bomen op het terrein van Lunetzorg, Nuenenseweg 1 (Landgoed Eckartdal). De kap is aangevraagd door de coördinator Groen van het landgoed vanwege de slechte conditie waarin de bomen verkeren.

De betreffende bomen zijn door Van de Wouw boomverzorging in beeld gebracht. Lunetzorg is voornemens de bomen met nr. 1 t/m nr. 13 te kappen om een groene reden (veiligheid).

Afweging

Tijdens een veldbezoek zijn de 13 bomen bekeken. De bomen verkeren zichtbaar in een teruglopende conditie. Het gros van de bomen bevat veel dood hout en sommigen zijn aangetast door zwammen of schimmels. De bomen veroorzaken hiermee een verhoogt risico op schade aan personen en eigendommen.

Op basis van de fysieke kenmerken verwacht Trefpunt Groen Eindhoven dat alle 13 bomen een levensverwachting hebben van <15 jaar waarvan een groot gedeelte vermoedelijk al binnen 5 jaar zal afsterven. De waarde van de bomen zou de komende jaren immer meer teruglopen. Kap en vervanging van de 13 bomen op landgoed Eckartdal is om deze reden gerechtvaardigd. Het betreft hier een groene reden zoals bedoeld in de Verordening bomen 2015 van de gemeente Eindhoven.

In de kapaanvraag is opgenomen dat drie van de te kappen bomen (nr. 1, 2 en 11) zullen worden vervangen door aanplant van eenzelfde soort. Op basis van het locatiebezoek adviseert Trefpunt Groen Eindhoven om ter vervanging van de te kappen Canadese populieren (nr. 4 t/m 6) in de dierenweide eveneens ten minste drie nieuwe bomen (vb. populieren, eiken, esdoorns) aan te planten. Enkele bomen in de weide zijn wenselijk voor schaduwwerking waardoor koelteplekken en variatie in biotopen/grassen kunnen ontstaan. Ter plaatse van de andere te kappen bomen is herplant niet gewenst in verband met de groeiplaats (nr. 12 en 13 op oude kelder) of omdat bestaande bomen de vrijgekomen ruimte van nature zullen opvullen. Door zorgvuldige compensatie van nieuwe aanplant en natuurlijke aanwas zal het bomenbestand op landgoed Eckartdal zich op termijn herstellen.

Conclusie

Trefpunt Groen Eindhoven staat positief tegenover het kappen en vervangen van de 13 bomen op landgoed Eckartdal. Naast herplant van de bomen 1, 2 en 11 adviseert Trefpunt Groen Eindhoven eveneens bomen te herplanten in de dierenweide ter vervanging van de te kappen Canadese populieren (nr. 4 t/m 6).

Trefpunt Groen Eindhoven