Kapadvies Evreuxlaan

Resultaat: Positief
Type: Kapadvies
Jaar: 2021
Kapadvies Evreuxlaan

Het betreft de kap en compensatie van 11 bomen, waarvan 7 vergunningsplichtig, in de Evreuxlaan in Eindhoven. Dit gebeurt in het kader van een boomrenovatieproject dat de gemeente heeft gestart, met als doel een goede toekomstbestendige boomstructuur te realiseren.

Afweging

De projectlocatie bestaat uit een weg en trottoirs. De bomen staan in grote oppervlakten verharding. De boomspiegels hebben een grootte van één à twee vierkante meter (zie afbeelding 2). Het groen bestaat verder enkel uit bomen. Op slechts enkele plekken, op privé terrein, bevinden zich plantvakken met laagblijvende heesters en struiken. Door het gebrekkige groen op ooghoogte heeft de straat een “grijze” indruk.

afbeelding 1. Projectgebied met locatie van bomen.
Afbeelding 2. Representatief beeld van het projectgebied. Op de foto linksvoor boom nr 7.

Bij aanvang is een onafhankelijk boomonderzoek gedaan van alle 33 bomen in de straat. Het aangetroffen sortiment bestaat uit boomhazelaar (Corylus colurna), Japanse haagbeuk (Carpinus japonica) en katzuraboom (Cercidiphyllum japonicum). Het overgrote deel van de bomen is aangeplant in 1990. De overige bomen zijn tussen 2005 en heden aangeplant.

Voor 11 van de 33 bomen is een matige of slechte conditie geconstateerd, waarbij het advies is opgenomen om deze te kappen en te vervangen voor nieuwe bomen. Alle 11 zijn boomhazelaars. Daarnaast zijn er verscheidene tekenen, zoals wortelopdruk en bovengrondse wortels in de boomspiegels, die erop duiden dat de huidige groeiplaats van alle bomen ontoereikend is. Dit heeft een negatief effect op de ontwikkeling van de bomen. De toekomstverwachting is derhalve niet meer dan 10-15 jaar bij ongewijzigde groeiplaatsomstandigheden.

De gemeente neemt de adviezen van het bomenonderzoek over. De 11 bomen (waarvan 7 kapvergunningsplichtig zijn, gezien de stamomtrek die groter is dan 45cm) worden gekapt en vervangen, en de groeiplaatsvoorzieningen van alle bomen, nieuwe aanplant en bestaande bomen, worden opgewaardeerd. Boomspiegels worden aanzienlijk vergroot, ondergrondse groeiplaatsvoorzieningen worden verbeterd, en de boomspiegels worden voorzien van onderbeplanting. Deze laatste verbetering komt niet alleen de bomen ten goede, maar zal ook het beeld van de straat groener en aantrekkelijker maken.  

Compensatieplan

Herplant vindt plaats in de vorm van 12 bomen, waarvan 8 stuks Corylus colurna Fastigiata (zuilvormige boomhazelaar) en 4 stuks Prunus Umineko (sierkers). Alle nieuwe en bestaande bomen in het plangebied krijgen een verbeterde onder- en bovengrondse groeiplaatsinrichting.

Conclusie

Hoewel de activiteiten zullen starten met de kap van bomen, komen de genoemde maatregelen ten gunste van natuur, biodiversiteit, klimaatadaptatie, groenbeleving in de straat, en gezondheid van de bomen. Trefpunt Groen Eindhoven staat daarom positief tegenover de beoogde ontwikkeling.

Uitgelichte foto bij dit artikel is genomen op 16 september 2021 door Bea Straver.