Kapadvies Felix Timmermanslaan / Jacob Reviuslaan

Resultaat: Positief
Type: Kapadvies
Jaar: 2019
Kapadvies Felix Timmermanslaan / Jacob Reviuslaan

Het advies luidt: positief 

Het betreft de kap van 6 grauwe abelen (Populus Canescens) in het Ton Smitspark waar de Jacob Reviuslaan overgaat in de Felix Timmermanslaan. De kap is aangevraagd door een boombeheerder van de gemeente. Dit in verband met verhoogde gevaarzetting gerelateerd aan windworpgevoeligheid en scheefstand die in korte tijd ontstaan is. In een druk bezocht park, langs wandelpad en autoweg en tegenover woonhuizen is het risico voor schade aan personen en eigendommen groot. De afgelopen jaren zijn er in de directe omgeving al verschillende bomen omgewaaid.

Afweging

Trefpunt Groen Eindhoven is bekend met de verhoogde gevaarzetting van de abelen. Met name de twee zuidelijke abelen aan het einde van de Poelhekkelaan zijn de afgelopen jaren steeds schever komen te staan. De andere vier bomen zijn extra gevoelig geworden voor windworp omdat tijdens de afgelopen storm vier bomen zijn omgewaaid die direct ten zuid-westen van deze bomen stonden (zie onderstaande foto). Doordat de vier bomen jarenlang uit de wind zijn gehouden is het wortelstelsel (nog) niet goed ontwikkeld. De kans is dan ook groot dat deze bomen omwaaien met een volgende storm. Met het oog op deze verhoogde gevaarzetting die de abelen in het Ton Smitspark veroorzaken is het een terechte keuze de bomen te kappen en te vervangen. Trefpunt Groen Eindhoven verzoekt om direct te starten met aanplant van nieuwe bomen zodat het beeld en de groenwaarde zich op de langere termijn zal herstellen. Zeker aangezien er naar verwachting de komende jaren nog wel wat bomen in het park om zullen moeten is het van groot belang nu al te anticiperen op dit verval. Trefpunt Groen Eindhoven adviseert te kiezen voor een soort die weinig last heft van droogte, maar ook goed kan tegen nattere periodes. Een voorbeeld is de Gleditsia. 

Conclusie

De voorgenomen kap van de 6 abelen in het Ton Smitspark is gezien de omstandigheden een terechte keuze. Trefpunt Groen Eindhoven verzoekt direct te starten met het aanplanten van nieuwe bomen, anticiperend op verder verval van het bomenbestand in het Ton Smitspark. 

Joop van Hout en Lieke Stoffelen