Kapadvies Fellenoord 15

Resultaat: Positief
Type: Kapadvies
Jaar: 2018
Kapadvies Fellenoord 15 Het advies luidt: positief, mits Het betreft kap en compensatie van acht bomen op terrein van Fellenoord 15 om de herontwikkeling van de voormalige Rabobank aan de Fellenoord mogelijk te maken. Ontwikkelaar OVG is voornemens de bomen met nr. 1, 9, 10, 11, 19, 20, 21 en 22 te kappen (zie figuur 1 en figuur 2). Deze acht bomen zijn hiermee onderwerp van dit kapadvies.
Nr. Boomsoort Stamomtrek (cm) Boomwaarde (NVTB)
1 taxus bacatta 135 €1.331,54
9 platanus x hispanica 162 €7.801, 63
10 pinus sylvestris 127 €2.789,16
11 pinus sylvestris 111 €2.789,16
19 platanus x hispanica 96 €4.152,47
20 platanus x hispanica 94 €4.152,47
21 platanus x hispanica 88 €4.152,47
22 platanus x hispanica 115 €5.160,44
Totaal €32.329,34
Pius Floris heeft de waarde van de bomen bepaald met de NVTB methode. De totale waarde van de acht te kappen bomen bedraagt: €32.329,34.

Afweging

Trefpunt Groen Eindhoven heeft uitvoerig overleg gevoerd met de ontwikkelaar en de gemeente Eindhoven om tot consensus te komen over de te kappen, en de te behouden bomen. De platanen (boomnr. 3 t/m 7) langs de John F Kennedylaan zullen worden ingepast. Middels begeleidingssnoei zullen de kronen op acceptabele afstand van de gevel gehouden worden. Ook de platanen aan de zuidzijde van het gebouw langs de Fellenoord worden ingepast. Overeenstemming is bereikt voor het kappen en compenseren van de acht bomen die onderwerp zijn van dit kapadvies. Deze bomen worden gekapt om de volgende redenen:
  • Boom met nr. 1: Kap om een betere indeling te kunnen maken van het landschap. Coom is in slechte conditie.
  • Boom met nr. 9: Kap t.b.v. WKO-installatie zodat kan worden voorzien in de duurzame energieopwekkingsmethoden waarop het gebouw ontwikkeld is. Kap van boom nr. 9 verbetert bovendien de groeiruimte van boomnr. 8.
  • Boom met nr. 10 en nr. 11: Bomen staan dicht op het bestaande gebouw. Bomen zijn in slechte conditie en zullen door de werkzaamheden immer meer in conditie teruglopen.
  • Boom met nr. 19 t/m 22: Kap en compensatie t.b.v. herindeling parkeerplaats.

Compensatie

De waarde van de te kappen bomen vormt de onderlegger voor de toets van het compensatieplan. Er moet voor een totaalwaarde van €32.329,34 worden gecompenseerd. De ontwikkelaar is voornemens deze bomen te compenseren middels aanplant van 11 nieuwe bomen op eigen terrein (N1 t/m N11, Figuur 1). De nieuw aan te planten bomen zijn getaxeerd op €3.500 per boom. De hoge prijs van deze bomen komt door de grote aanplantmaat (45 cm omtrek) die de ontwikkelaar wenst. Met een grotere aanplantmaat zal op korte termijn al meer groenwaarde terugkeren. Op de langere termijn heeft deze investering echter geen effect meer. Voor het aanplanten van een grotere boom zal een groter plantgat benodigd zijn. Gelet op de vele ondergrondse beperkingen van kabels en leidingen heeft Trefpunt Groen Eindhoven haar twijfels over de slagingskansen van het aanplanten van een boom met stamomtrek 45 cm. Om een inschatting te maken van deze slagingskans heeft Trefpunt Groen Eindhoven contact gezocht met een adviseur van Van den Berk boomkwekerijen, leverancier en planter van 90% van de bomen in Eindhoven. Onder de voorwaarde dat een ruim plantgat gemaakt kan worden van ten minste 4 x 4 m (met een diepte van 1 meter) is het mogelijk om grotere bomen te planten. Elke kuub minder ondergrondse groeiruimte kost de boom één groei-jaar. Oftewel met elke kuub die ondergronds niet wordt ingericht als groeiplaats zal de boom één jaar langer de tijd nodig hebben om aan te slaan. De boom zal in deze periode stil staan in zijn groei en is extra kwetsbaar voor invloeden van buitenaf. De ondergrondse kabels en leidingen vormen een extra beperking voor het aanslaan van de boom. Gelet op de ondergrondse beperkingen wordt verwacht dat een boom met een kleinere aanplantmaat sneller zal aanslaan en daarmee na 10-15 jaar een boom met aanplantmaat 45 cm al heeft ingehaald Gelet op deze minimale termijn waarin genoten kan worden van een grotere boom én het extra risico dat gepaard gaat met aanplant van grotere bomen wenst TGE de nieuwe bomen aan te planten in de standaardmaat van 20-25 cm omtrek. Een dergelijke boom kost bij de kweker gemiddeld €1500 - €2.000,-(incl. groeiplaats en nazorg). Hiermee zal op locatie gecompenseerd worden ter waarde van €16.500,- tot €22.000,- (11 x €1500 / 11 x €2.000). Het restant van €15.829,34 tot €10.329,34 (€32.329,34 – €16.500,- / €32.329,34 – €22.000,-) dient gestort te worden in het bomencompensatiefonds van de gemeente Eindhoven, rekening houdend met een eventuele compensatiefactor (Verordening Bomen 2015). Het soort bomen dat nieuw zal worden aangeplant is nog niet bekend. Dit zal besloten worden in samenspraak met de landschapsarchitect van de gemeente Eindhoven. Trefpunt Groen Eindhoven adviseert te allen tijde een zo groot mogelijk plantgat te realiseren om de groei van de nieuwe aanplant te optimaliseren.

Conclusie

Trefpunt Groen Eindhoven staat positief tegenover de voorgenomen kap en compensatie mits de gekozen wordt voor herplant van bomen met stamomtrek 20-25 cm (i.p.v. 45 cm) en het restant te storten in het bomencompensatiefonds van de gemeente Eindhoven.

Joop van Hout en Lieke Stoffelen