Kapadvies Firmamentlaan

Resultaat: Positief
Type: Kapadvies
Jaar: 2018
Kapadvies Firmamentlaan Het advies luidt: positief, mits... Dit advies gaat over de kap van 12 populieren langs het wandelpad tussen de Firmamentlaan en de Planetenlaan in wijkdeel Luytelaer te Woensel. De kap is aangevraagd door een boombeheerder van de gemeente. Dit in verband met het achteruit lopen van de conditie, waardoor de bomen veel dood hout verliezen. Zo vlak langs een druk bewandeld voetpad, direct achter de woningen is het risico voor schade aan personen en eigendommen groot. De afgelopen maanden is er zelfs al een tijdens een matige storm over de lengte doorgescheurd en omgewaaid.

Afweging

We hebben de bomen ter plaatse bekeken. De populieren zijn inderdaad aan het einde van hun levensduur en bevatten veel dood hout. Ter plaatse viel op dat één van de 12 populieren (nr. 59479) tijdens de zware storm van donderdag 18 januari zelfs al is omgewaaid. Het moge duidelijk zijn dat revitalisatie binnen enkele jaren noodzakelijk is. Om te voorkomen dat de revitalisatie één grote kaalslag zal zijn adviseren we om de kap gefaseerd uit te voeren. Dat wil zeggen: kap de eerste 6, meest slechte, bomen zo snel mogelijk en de overige 5 over twee jaar. Plant – ten minste – de helft van de herplant direct na kap van de eerste populieren. Op deze manier heeft de nieuwe aanplant al kunnen groeien voordat alle bestaande populieren worden weggenomen. Trefpunt Groen Eindhoven adviseert om opnieuw populieren aan te planten. De populier biedt immers goede nest- en verblijfplaatsen voor vogels en insecten. Groeiplaatsverbetering ter plaatse van de herplant, zoals het aanbrengen van verrijkte bomengrond, wordt aanbevolen om de nieuw aan te planten bomen optimaal te kunnen laten groeien. *Kap dient te gebeuren volgens alle zorgvuldigheidsprincipes (quick scan, aanvullend onderzoek, mitigatie, compensatie) uit de Wet natuurbescherming aangaande de ter plaatse voorkomende flora en fauna.

Conclusie

De voorgenomen kap van de 11 overgebleven populieren langs het wandelpad tussen de Firmamentlaan en de Planetenlaan is gezien de omstandigheden gerechtvaardigd mits de kap gefaseerd wordt uitgevoerd. Op deze manier kan voorkomen worden dat de revitalisatie resulteert in een kaalslag voor de wijk. Joop van Hout en Lieke Stoffelen