Kapadvies Firmamentlaan (Herziening)

Resultaat: Positief
Type: Kapadvies
Jaar: 2018
Kapadvies Firmamentlaan (Herziening) Het advies luidt: positief Het betreft de kap van de resterende 4 van de aanvankelijk 12 te kappen populieren langs het wandelpad tussen de Firmamentlaan en de Planetenlaan in wijkdeel Luytelaer te Woensel. 1 populier is tijdens de storm op 18 januari omgegaan en de kap van 7 populieren is reeds vergund bij aanvraag V18/32042. De kap is aangevraagd door een boombeheerder van de gemeente. Dit in verband met het achteruit lopen van de conditie, waardoor de bomen veel dood hout verliezen. Zo vlak langs een druk bewandeld voetpad, direct achter de woningen is het risico voor schade aan personen en eigendommen groot.

Afweging

Naar aanleiding van de eerste kapaanvraag V18/32042 heeft TGE geadviseerd om de bomen gefaseerd te kappen en te voorkomen dat de revitalisatie één grote kaalslag zal zijn (zie onderstaand advies van 29 januari 2018). In overleg met de gemeentelijke boombeheerder en de wijk (VOKE) is naderhand besloten om de 11 nog overeind staande populieren wel gelijktijdig te kappen en te compenseren. Het gefaseerd kappen van de populieren is gelet op de huidige en toekomstige gevaarzetting een onverantwoorde keuze. De conditie van de populieren is dermate slecht dat de kans groot is dat deze binnen afzienbare tijd zullen afsterven/omvallen. De bomen bevatten al veel dood hout wat eveneens voor verhoogde gevaarzetting zorgt. Wanneer de bomen gefaseerd gekapt zullen worden zal dat betekenen dat de bomen die voorlopig blijven staan tot fase 2 meer wind zullen vangen. In de richting van de nieuwe windstroom hebben de bomen geen stabiliteitswortels aangemaakt. Gezien de slechte conditie zullen ze deze ook niet aanmaken waardoor de kans groot is dat na kap van de eerste helft de rest zal volgen bij de eerste beste middelzware storm. De natte groeiplaatsomstandigheden maken de populieren nog eens extra gevoelig voor omwaaien.

Conclusie

Het gelijktijdig kappen van alle 11 de te kappen populieren is gezien de omstandigheden gerechtvaardigd. We staan positief tegenover het vergunnen van de resterende 4 populieren voor kap (identificatienummers 6575, 57623, 48292 en 13987). Joop van Hout en Lieke Stoffelen