Kapadvies Frederiklaan 60 A

Resultaat: Positief
Type: Kapadvies
Jaar: 2018
Kapadvies Frederiklaan 60 A Het betreft het kappen van 18 bomen en het kandelaberen van 13 bomen om de transformatie mogelijk te maken van de voormalige Philips bedrijfsschool naar woon- bijeenkomst- en bedrijfsfunctie, op het perceel Frederiklaan 60 A in Eindhoven.

Aanleiding

De voormalige Philips bedrijfsschool wordt omgevormd tot woongebouw, een restaurant en een klimhal. Dit betekent voor de buitenruimte dat er een nieuwe verblijfskwaliteit gevraagd wordt in de vorm van een tuin voor bewoners en dat er meer parkeerplaatsen en fietsenstallingen nodig zijn dan in de huidige situatie. Om de transformatie mogelijk te maken zullen 18 bomen worden gekapt en gecompenseerd. Bovendien zullen de 13 haagbeuken tegen de gevel aan de Kastanjelaan worden gekandelaberd om licht en uitzicht te creëren voor de woningen en om bouwwerkzaamheden (kozijnvervanging en gevelreiniging) mogelijk te maken met behoud van de bomen. Deze haagbeuken zouden destijds door Frans Fontaine zijn aangeplant om het ritme in het gebouw te benadrukken. De volgende 18 bomen zullen worden gekapt en zijn daarmee onderwerp van dit kapadvies. Zie ook afbeelding 1, bestaande situatie.
Boom nr. Soort Stamomtrek (in cm) Toekomst-verwachting Actuele boomwaarde
1 Malus floribunda (sierappel) 75 >15 jaar €889,00
2 Malus floribunda (sierappel) 35 >15 jaar €889,00
3 Malus floribunda (sierappel) 81 >15 jaar €889,00
4 Aesculus hippocastanum (paardenkastanje) 202 >15 jaar €3.547,00
5 Tilia xeuropaea (Hollandse linde) 155 >15 jaar €3.513,00
6 Aesculus hippocastanum (paardenkastanje) 137 10-15 jaar €2.423,00
7 Tilia xeuropaea (Hollandse linde) 141 >15 jaar €3.513,00
8 Tilia xeuropaea (Hollandse linde) 171 >15 jaar €3.513,00
9 Aesculus hippocastanum (paardenkastanje) 125 10-15 jaar €2.423,00
10 Tilia tomentosa (zilverlinde) 120 >15 jaar €3.547,00
11 Tilia xeuropaea (Hollandse linde) 143 >15 jaar €3.513,00
12 Prunus serrulata ‘Kanzan’ (roze sierkers) 16 < 5 jaar -
13 Prunus serrulata ‘Kanzan’ (roze sierkers) 37 >15 jaar €1.381,00
14 Gleditsia triacanthos (valse christusdoorn) 84 >15 jaar €2.225,00
15 Catalpa bignonioides ‘Nana’ (bol catalpa) 40 >15 jaar €1.381,00
16 Catalpa bignonioides ‘Nana’ (bol catalpa) 38 >15 jaar €1.381,00
17 Carpinus betulus (zuilvormige haagbeuk) 69 >15 jaar €2.225,00
18 Carpinus betulus (zuilvormige haagbeuk) 48 >15 jaar €2.225,00
Totaal boomwaarde €39.477,00
  De waarde van deze bomen is door Cobra adviseurs bepaald volgens de NVTB methode. De 18 te kappen bomen vertegenwoordigen tezamen een waarde van €39.477,00. [caption id="attachment_1349" align="alignnone" width="450"] Bestaande situatie. Rood: 18 te kappen bomen, Lichtgroen, Kastanjelaan tegen de gevel: 13 te kandelaberen bomen.[/caption]

Afweging

Om tot een advies te komen is gekeken naar de zorgvuldigheid waarmee binnen het project is omgegaan met het bestaande groen en naar hetgeen wat terug zal komen voor de 18 te kappen bomen (het compensatieplan). Trefpunt Groen heeft de bestaande bomen ter plaatse bekeken. Met name de paardenkastanjes en de lindes op het binnenterrein sieren momenteel de buitenruimte van het huidige Summa College. Gelet op de hoeveelheid dood hout en waterlot blijkt desalniettemin dat deze bomen teruglopen in conditie. Voor de nieuwe woon- en bedrijfsfunctie is de keuze om deze bomen te vervangen door nieuwe aanplant dan ook begrijpelijk. Niet alleen het gebouw, maar ook de buitenruimte zal op deze manier gereed gemaakt worden voor de komende decennia. Trefpunt Groen Eindhoven is blij dat de meest waardevolle bestaande exemplaren (de kastanje naast ingang en de linde aan de zuidkant van de parkeerplaats) desalniettemin worden ingepast in het nieuwe ontwerp. De waarde van de te kappen bomen vormt de onderlegger voor de toets van het compensatieplan. Er moet voor een totaalwaarde van €39.477,00 worden gecompenseerd. Deze wordt binnen het plangebied gecompenseerd door aanplant met een compensatiewaarde van €79.531,10. Deze waarde van de nieuwe aanplant is eveneens bepaald door Cobra adviseurs. De compensatie voldoet dus ruim. De volgende aantallen en soorten komen terug in het gebied. Zie ook afbeelding 2, nieuwe situatie.
Soort Aanplantmaat Aantal
Prunus x yedoensis 18-20 cm 15 stuks
Prunus ‘Accolade’ 18-20 cm 5 stuks
Prunus serrulata ‘Kanzan’ 18-20 cm 8 stuks
Prunus avium ‘Plena’ 18-20 cm 3 stuks
Prunus sargentii 18-20 cm 6 stuks
Koelreuteria paniculata 18-20 cm 6 stuks
Tetradium daniellii 18-20 cm 6 stuks
Totaal aantal nieuwe bomen 49 stuks
  [caption id="attachment_1353" align="alignnone" width="450"] Nieuwe situatie[/caption] Trefpunt Groen Eindhoven is blij met de ruime compensatie binnen de grenzen van het plangebied. De waarde van de bomen voor de ecologie, de luchtkwaliteit, het thermisch comfort, de beeldkwaliteit en het bergen/verdampen van water wordt op deze manier voor de lange termijn binnen het plangebied bewaard. Naast herplant van 49 bomen zal de buitenruimte groen aangekleed worden met krentenboompjes, beukenhagen, grasvlakken en beplantingsvlakken. De Gevel in de Berkenstraat wordt bovendien vergroend middels spankabel waarlangs klimplanten omhoog kunnen groeien. De later aangebrachte uitbouw aan de binnenzijde gaat weg waardoor er in het hof een tuin kan worden gerealiseerd. De beplanting en de boomsoorten worden zo gekozen dat ze in alle seizoenen kleur geven en dat ze voor insecten en vogels van waarde zijn.

Opmerkingen

Gelet op de conditie van de te kappen bomen en hetgeen als compensatie zal terugkeren kan Trefpunt Groen Eindhoven zich vinden in de voorgenomen plannen. Desalniettemin laat TGE graag de volgende opmerkingen na:
  • Trefpunt Groen Eindoven adviseert om de Valse Christusdoorn (nr. 14 rapport Cobra) in te passen. Aangeraden wordt tevens om de derde bolcatalpa (naast nr. 15) te kappen en te vervangen door een prunus.
  • Trefpunt Groen Eindhoven vindt het spijtig dat het experiment niet wordt aangedurfd om aanvankelijk minder parkeerplaatsen te realiseren ten behoeve van groen. De ervaring leert dat de beoogde doelgroep voor de nieuwe woningen minder auto’s bezitten. Wanneer ze eenmaal gerealiseerd zijn zullen overtollige parkeerplaatsen bovendien niet zomaar worden omgevormd naar groen.
  • Haagbeuken lenen zich goed te kandelaberen. Houd echter rekening met het snoeitijdstip van de boom. De haagbeuk kan alleen vanaf juni tot en met oktober gesnoeid worden. Daarbuiten kunnen ze gaan bloeden: uit de wonden blijft vocht druppelen.

Conclusie

Wij staan positief tegenover de voorgenomen kap en compensatie. Er wordt ruim gecompenseerd binnen het plangebied en het compensatieplan steekt goed in elkaar. De initiatiefnemer van deze herbestemming kan rekenen onze steun. Joop van Hout en Lieke Stoffelen