Kapadvies Fuutlaan 10

Resultaat: Positief
Type: Kapadvies
Jaar: 2023
Kapadvies Fuutlaan 10

 

Aanleiding

Op 21 juni 2022 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om Fuutlaan 10 aan te wijzen als locatie voor de huisvesting van een inloop- en 24-uurs basisvoorziening voor dak- en thuislozen. De locatie Fuutlaan 10 bleek na onderzoek de best mogelijke optie voor de centrale inloop- en 24uurs basisvoorziening. 

Fuutlaan 10 is naast nachtopvang bestemd voor basiszorg en dagopvang, met 35 slaapplaatsen. 

Gemeente Eindhoven is eigenaar van het gebouw. Springplank 040, als hoofdaannemer, zal de zorg gaan verlenen op de locatie en is verantwoordelijk voor het hulptraject. Het gebouw wordt een inloopvoorziening voor alle dak- en thuislozen. Ook niet-rechthebbende daklozen kunnen hier overdag terecht en gebruikmaken van deze voorziening. Deze centrale inloop is alleen overdag open. 

Naast de centrale inloop komt er een 24-uursbasisvoorziening. Deze basisvoorziening is alleen beschikbaar voor rechthebbende dak– en thuislozen van de doelgroep uit de lichte en matige categorie. Door deze combinatie is op deze locatie straks 24 uur per dag, 7 dagen in de week professionele begeleiding aanwezig.  

Het gebouw zal worden verbouwd, er wordt onder meer een paviljoen gerealiseerd. 

Planning; Derde en vierde kwartaal 2023 verbouwing Eerste kwartaal 2024 oplevering en opening. 

 

Groene maatregelen

Om de toegankelijkheid van het gebouw te garanderen worden er enkele bomen aan de voorzijde van het gebouw gekapt (Catalpa bignoniodes ‘Nana’). De aanvraag betreft in totaal tien bomen, twee bomen zijn vergunningsvrij vanwege de stamomtrek. Voor deze bomen hoeven geen legeskosten te worden betaald, maar de boomwaarde dient wel gecompenseerd te worden. Ook worden vanwege het verdeelstation van Enexis twee bomen verwijderd. 

NB De inrichting van het park aan de Parklaan wordt niet gewijzigd. 

 

Afweging

TGE beaamt de noodzaak om de locatie verder te vergroenen. Er wordt gekozen voor kap van tien exemplaren enerzijds vanwege de toegankelijkheid van het gebouw (veiligheid) en anderzijds het verdeelstation van Enexis. Het groene compensatieplan is ruim voldoende en qua waarde flink hoger dan de waarde van de te vervangen bomen. 

 

Conclusie

TGE staat positief tegenover voorgenomen kapaanvraag met inachtneming van alle voorgestelde compenserende maatregelen.