Kapadvies Gabriël Metsulaan

Resultaat: Positief
Type: Kapadvies
Jaar: 2023

Aanleiding

 

Het betreft een herinrichting en rioolvervanging van de Gabriël Metsulaan. Het regenwaterstelsel wordt aangesloten op Geldropseweg, de weg wordt versmald en ingericht naar 30 km/uur.  Een slinger halverwege wordt aangelegd om de snelheid eruit te halen.

Groen en water staan centraal in de herinrichting van deze weg.  Er komen langsparkeervakken en groenvakken met verlaagde banden voor waterberging. Door de nieuwe inrichting en conditie van de bomen gaan een aantal exemplaren weg en worden deze vervangen.

Daar waar nieuwe bomen komen wordt een nieuwe duurzame boomstructuur gerealiseerd passend in het beeld van de straat.

Groene maatregelen

De karakteristieke bomenlaan in de Gabriël Metsulaan blijft behouden. Er worden bomen gekapt vanwege de slechte vitaliteit of slechte inpasbaarheid.

Kap van 11 bomen wordt gevraagd. Na overleg tussen TGE en Gemeente Eindhoven is besloten dat 1 extra boom wordt ingepast (boom 6) en er dus 10 bomen worden gekapt. Er blijven 43 bomen behouden. Bij de bestaande bomen vindt groeiplaatsverbetering plaats en ze krijgen meer ruimte.

En als onderbeplanting wordt een bloemrijk mengsel voor vlinders & bijen en verscheidene vasteplanten gebruikt.

Er worden als compensatie19 extra bomen (Acer en Fraxinus) geplant waarvan 7 kleine boomvormers/heesters in verband met kabels en leidingen.

Er komt in totaal ruim 3.258 m2 aan groen bij.  Wateropvang door middel van groenvakken langs de weg. Ook wordt een wadi aangelegd.

De Gabriel Metsulaan ligt in een groenarme buurt waardoor de compensatiefactor twee geldt.

De voorgenomen plannen zijn gecommuniceerd met de bewoners. Het extra groen wordt zeer positief beoordeeld. 94% Is blij met de hoeveelheid extra groen en ook over de invulling van het groen is 94% positief.

Over het behoud van de (meeste) lindenbomen wordt verschillend gedacht. 38% vindt dit heel goed, 23,5% goed, 15% is matig tevreden en 20,5% vindt dit een slecht idee.

Schakel een bomenwacht in als de wadi gegraven wordt om beschadiging bomen te voorkomen.

 

Afweging

Na een bezoek ter plaatse bleek dat zeker één boom de moeite waard was om te behouden. Dit advies is opgevolgd en zodoende is boom 6 gespaard gebleven in het plan en verwijderd van de kaplijst. TGE beaamt de noodzaak om deze straat aan te pakken. Een aantal bomen zijn in slechte staat, onder andere stamschade, en hebben een korte levensverwachting.

 

Conclusie

TGE staat positief tegenover voorgenomen kapaanvraag met inachtneming van alle voorgestelde compenserende maatregelen.

Uitgelichte foto; Bea Straver