Kapadvies Gemini TU/e

Resultaat: Positief
Type: Kapadvies
Jaar: 2022
Kapadvies Gemini TU/e

Aanleiding

Het betreft de kap van 4 bomen en verplanten van 4 bomen voor de herontwikkeling van de gebouwen Neuron en Gemini. Bij de herontwikkeling van de gebouwen wordt ook een deel van de buitenruimte aangepakt.

Afweging

De bomen op de projectlocatie zijn geïnventariseerd in een Boom Effect Analyse. Daaruit bleek dat 8 kapvergunningsplichtige bomen moeten wijken voor de ontwikkeling (bomen in rood en blauw in Afbeelding 1). 

Afbeelding 1. Locatie met geinventariseerde bomen. In rood en blauw de bomen die moeten wijken voor de herontwikkeling. Blauw betreft de bomen die in aanmerking komen voor verplanting naar een andere locatie.

Het betreffen 7 platanen en een berk, die allen in goede conditie verkeren (zie gegevens in afbeelding 2). Bomen 525 en 720 hebben bovendien een leeftijd van 60 jaar, en hebben daarom de status “Waardevolle Boom” vanuit de Verordening Bomen van de gemeente.

De te verwijderen bomen moeten ruimte vrij maken voor nieuwe verharde delen in de pleininrichting met fietsenstalling of voor de inpassing van een nieuwe trap aan de entree.

De te verplanten bomen kunnen niet blijven staan vanwege trappen die aan het gebouw toegevoegd worden. Ten westen van Gemini zullen de 4 platanen daarom verplant worden naar de huidige platanenlaan (hoofdstructuur). De berk ten zuiden van Gemini Zuid zou een nieuwe plek krijgen voor Neuron, maar wordt na overleg toch gekapt en gecompenseerd. Het risico op uitval van de te verplanten berk weegt niet op tegen het aanplanten van een nieuwe berk. 

TGE heeft de noodzaak van de nieuwe doorgang op de locatie van boom 525 nog in twijfel getrokken, aangezien fietsers toch via 2 andere ingangen de stalling kunnen bereiken. Echter deze nieuwe doorgang wordt de stedenbouwkundige hoofdverbinding tussen de gebouwen Neuron en Gemini, en zal dus vooral veel voetgangersverkeer opvangen.

Compensatie

In de Verordening Bomen is vastgelegd dat de monetaire waarde van te kappen bomen gecompenseerd dient te worden in het nieuwe plan. De kapvergunningsplichtige bomen zijn daartoe getaxeerd, en hebben een waarde gekregen van 23.825,74 EUR. Zie onderstaande tabel.

Ter compensatie worden er 28 bomen teruggeplant, met een waarde van 37.321,28 EUR (zie tabel hieronder). Dat lijkt veel meer dan er verdwijnt, maar is enigszins vertekend doordat meerdere bomen niet zijn opgenomen in de kapaanvraag vanwege de kleine stamdiameter. Een kapvergunning is dan niet noodzakelijk.

Desalniettemin zien we dat er een kwaliteitsslag in het groen mogelijk is wanneer de gelegenheid gegrepen wordt om een goede kwaliteit ondergrondse groeiplaatsen aan te leggen. De nieuwe bomen zullen dan beter kunnen wortelen, waardoor ze ook beter kunnen uitgroeien tot bomen met enige omvang. Ook positief is dat de bomen nu in clusters worden aangebracht. Van belang is dan wel dat er onder de bomen niet beheerd wordt voor gazon. Ten bate van de nieuwe bomen, van de biodiversiteit en bovendien om plagen zoals de eikenprocessierups te voorkomen, komt hier het liefst een diversiteit aan onderbeplanting. Alternatief is een extensief beheer waarbij mulch (in de vorm van gevallen bladeren en plantenresten) op de bodem wordt toegestaan en vastgehouden. In het compensatieplan zie we deze maatregelen nog niet terug voor het cluster eiken die haaks op de platanenlaan komt.

Het compensatieplan is te zien in Afbeelding 2. Hierin zijn de bomen in rood, oranje en blauw de bomen die nieuw worden aangebracht.

Afbeelding 2. Compensatieplan. In groen de huidige platanenlaan. In rood, oranje en blauw de bomen die nieuw worden aangeplant, waarvoor de soorten eik (rood), berk (blauw) en robinia (oranje) zijn voorgesteld.

Conclusie

TGE is positief over de aanpassingen aan het plein, mits de onderbeplanting verder wordt uitgewerkt vooral onder de nieuwe eiken, en ook de inrichting van ondergrondse groeiplaatsvoorzieningen.