Kapadvies Guido Gezellestraat 35

Resultaat: Positief
Type: Kapadvies
Jaar: 2019
Kapadvies Guido Gezellestraat 35

Het advies luidt: positief

Het betreft de voorgenomen kap van een Aesculus hippocastanum (witte paardenkastanje) achter in de tuin ter plaatse van Guido Gezellestraat 35. Kap is aangevraagd door de gebiedsbeheerder van woningbouwcorporatie Woonbedrijf die eigenaar is van de grond waar de boom op staat. Dit in verband met diverse waargenomen aantastingen die zouden zorgen voor verhoogde gevaarzetting van de boom.

Onderstaande foto’s en plattegrond geven een beeld van de locatie van de kastanje (245 cm omtrek op 1,30 m) en haar aantastingen.

Locatie Kastanje
Aantastingen
Aantastingen

Afweging

Trefpunt Groen Eindhoven heeft de kastanje ter plaatse bekeken en zich verdiept in de visuele boomveiligheidscontrole, uitgevoerd door Van Hoogstraten Boomverzorging. Daarbij is gekeken naar afwijkingen bij de boom zoals: ziekten en aantastingen, mechanische gebreken en biologische gebreken.

Op locatie heeft TGE kunnen waarnemen dat de boom zichtbaar in matige conditie verkeert. Dit is te zien aan reactieschot, dood hout, loslatende schors en aantastingen zoals rotting bij de stamvoet, rode bloedingsplekken en stamwond met Rhizomorfen (Honingzwam). Ten tijde van het locatiebezoek waren er geen vruchtlichamen waarneembaar. Deze zijn echter wel gezien tijdens het onderzoek door Van Hoogstraten. Zie afbeelding.

Het is duidelijk dat het hier gaat om een boom die snel terugloopt in conditie en door aantastingen zorgt voor verhoogde gevaarzetting. De kastanje zal zich niet meer herstellen waarmee het uiteindelijke verval een kwestie is van tijd. Hier staat tegenover dat de kastanje door zijn omvang en zichtbare positie van grote waarde is voor haar omgeving. Het verval van de kastanje is dan ook een groot verlies wat het moeilijk maakt te bepalen wanneer kap de enige juiste beslissing is.

Om deze reden heeft Trefpunt Groen Eindhoven een van onze aangesloten boomdeskundigen gevraagd een aanvullende visuele boomcontrole uit te voeren, zonder hem voorafgaand te informeren over de bevindingen van Van Hoogstraten. Ook onze deskundige constateerde een sterk teruglopende conditie door de kastanjebloedingsziekte en aantasting van de honingzwam en de oesterzwam. Daar bovenop zorgt de plakoksel bij de stamsplitsing voor extra gevaarzetting. Eventuele maatregelen om het gevaar te beperken zullen de boom nog verder verzwakken waarmee dit geen duurzame oplossing is.

Concluderend kan gesteld worden dat Trefpunt Groen Eindhoven zich kan aansluiten bij het advies van de boomdeskundigen om de boom uit veiligheidsoverwegingen te kappen.

Conclusie

Kap van de witte paardenkastanje naast het perceel van Guido Gezellestraat 35 is gezien de omstandigheden gerechtvaardigd. De kap kan beschouwd worden als een groene reden. Wij danken de kastanje voor de verrijking van deze buurt.

Joop van Hout en Lieke Stoffelen