Kapadvies Halvemaanstraat

Resultaat: Positief
Type: Kapadvies
Jaar: 2018
Kapadvies Halvemaanstraat Het advies luidt: positief Het betreft de kap van een Quercus Robur (zomereik) in de groenstrook aan de Halvemaanstraat tegenover Halvemaanstraat 83. De kap is aangevraagd door de boombeheerder van de gemeente Eindhoven. Dit in verband met het drastisch achteruit lopen van de conditie en zwamaantasting van de boom, waardoor de boom een verhoogd risico heeft op stambreuk. De foto’s en plattegrond geven een beeld van de zomereik (80 cm diameter op 1,30 m) en haar locatie.

 Afweging

Trefpunt Groen Eindhoven heeft de eik ter plaatse bekeken. Aan de wortelvoet van de boom is de krans van zwammen goed zichtbaar. Net als de gemeentelijke boombeheerder vermoedt ook Trefpunt Groen Eindhoven dat het hier gaat om de harslakzwam. Deze zwam tast vooral eiken aan via beschadigde wortels of vestiging op de stamvoet. De schimmel zorgt vervolgens voor kernrot waarbij de structuur verandert. Een gezonde boom kan het houtverlies compenseren door nieuw hout aan te maken. Bij een gevorderde aantasting ontstaat een verhoogd risico op windworp. Gelet op de hoeveelheid dood hout in de kroon en het hol klinken van de onderstam bij kloppen met een klophamer is deze eik al ver aangetast door de zwam. Gelet op de locatie langs de rijbaan en het wandelpad is het risico voor schade aan personen en eigendommen groot. Kap van deze aangetaste zomereik is hierom gerechtvaardigd. Op aanwijzing van bewoners en werknemers in de Halvemaanstraat hebben we alle eiken in de Halvemaanstraat (tussen Zwaanstraat en Koenraadlaan) en in het zuidelijke deel van de Koenraadlaan bekeken. Naast de zomereik waar kap voor is aangevraagd heeft TGE op nog 6 andere moeras- en zomereiken zwammen aangetroffen. Aangezien de harslakzwam zich in principe niet verspreidt van boom tot boom vermoedt TGE dat de aantastingen een relatie hebben met werkzaamheden in het gebied. Voor één van de bomen is de vermoedelijke oorzaak een verbreding van de inrit naar het parkeerterrein van Piet Hein Eek. Zie hieronder: Onderstaand – in twee delen - de bomen met (vermoedelijke) zwamaantastingen: Rood omcirkeld; zwammen waargenomen. Oranje omcirkeld; gelet op verschijningsvorm vermoed TGE zwamaantasting, zwammen echter niet waargenomen. We adviseren omwille van de veiligheid de zomereik ter hoogte van Halvemaanstraat 83 te kappen. TGE verzoekt hierbij nadrukkelijk de boom te kappen op 1 meter hoogte boven maaiveld en de stonk te laten staan voor nader onderzoek. Tevens wensen we een nader onderzoek naar de overige eiken in de Halvemaanstraat en Koenraadlaan om inzichtelijk te maken: hoeveel bomen zijn aangetast door zwammen, wat de oorzaak is van de aantasting en wat de toekomstverwachting is van aangetaste bomen.

Conclusie

Kap van de zomereik in de groenstrook tegenover Halvemaanstraat 83 is gezien de omstandigheden gerechtvaardigd. Voor nader onderzoek verzoekt TGE de boom te kappen op 1 meter hoogte boven het maaiveld en de stronk te laten staan. We wensen tevens nader onderzoek naar de staat, oorzaak en toekomstverwachting van de overige eiken in de Halvemaanstraat, Koenraadlaan. Joop van Hout en Lieke Stoffelen