Kapadvies halvemaanstraat

Resultaat: Positief
Type: Kapadvies
Jaar: 2018
Kapadvies halvemaanstraat Het advies luidt: positief Het betreft de kap van een Quercus Robur (zomereik) in de groenstrook aan de Halvemaanstraat direct voor het Atelier, Bouwen in Eigen Beheer, aan de Halvemaanstraat 42. De kap is aangevraagd door de boombeheerder van de gemeente Eindhoven. Dit in verband met het drastisch achteruit lopen van de conditie en zwamaantasting van de boom, waardoor de boom een verhoogd risico heeft op stambreuk. De foto’s en plattegrond hieronder geven een beeld van de zomereik (80 cm diameter op 1,30 m) en haar locatie.

Afweging

Eind augustus dit jaar is door omwonenden op diverse eiken in de Halvemaanstraat zwamaanstasting aangetroffen. Voor de sterk aangetaste zomereik tegenover Halvemaanstraat 83 is reeds een kapvergunning verleend. Het advies van TGE voor deze aanvraag leest u hier. N.a.v. een veldbezoek aan de bomen in de Halvemaanstraat heeft Trefpunt Groen Eindhoven de gemeentelijke boombeheerder verzocht nader onderzoek te (laten) doen naar de overige eiken in de Halvemaanstraat die aangetast (lijken) te zijn. Op basis van dit nader onderzoek wordt nu kap aangevraagd voor de zomereik met nr. 85803 voor het Atelier op nr. 42. Met een prikstok, onderzoekshamer en een PiCUS geluidshomograaf heeft Cobra nader onderzoek uitgevoerd bij de betreffende zomereik. Uit dit onderzoek blijkt dat deze boom helaas niet gehandhaafd kan blijven. Op de stamvoet van de boom groeien aan de noordoostzijde enkele vruchtlichamen van de dikrandtonderzwam (Ganoderma australe). Er is sprake van een omvangrijke aantasting/holte in de stamvoet. De stamvoet beschikt over onvoldoende gezonde restwand waarmee sprake is van een verhoogd risico op breuk. In het meetresultaat geven de kleuren blauw en paars een holte en/of ernstig aangetast houtweefsel weer. De kleur groen geeft een overgangszone tussen gezond en aangetast hout weer. De kleuren geel/bruin en zwart geven gezond houtweefsel weer, zie afbeelding hieronder. Trefpunt Groen Eindhoven heeft kennis genomen van de aantasting en de onderzoeksresultaten bestudeerd. Gelet op de locatie tussen het wandelpad en het oude fabriekspand is het risico voor schade aan personen en eigendommen groot. De gemeente Eindhoven doet er goed aan deze zomereik te kappen en te vervangen.

Conclusie

Kap van de zomereik in de groenstrook voor Halvemaanstraat 42 is gezien de omstandigheden gerechtvaardigd. Joop van Hout en Lieke Stoffelen