Kapadvies Havensingel e.o.

Resultaat: Positief
Type: Kapadvies
Jaar: 2018
Kapadvies Havensingel e.o. Het advies luidt: positief, mits Het betreft de kap van 20 grauwe populieren om de ontwikkeling van het Havenkwartier (Havensingel e.o.) mogelijk te maken.

Aanleiding

Tussen de Havensingel, de Havenstraat en de Kanaaldijk Zuid ligt al enkele jaren een terrein braak. CRA vastgoed is voornemens op dit terrein nieuwe woningen te realiseren. De bossage bestaande uit vele grauwe populieren in de Havensingel is het enige dat er aan bomen staat op het terrein. Het zijn zaailingen die zich de afgelopen 10 jaar hebben kunnen ontwikkelen door het uitblijven van onderhoud. Daar waar nieuwbouw de aanleiding is voor kap betreft deze aanvraag kap om een rode reden. Om deze reden is compensatie naar waarde vereist. Plangebied CRA vastgoed is voornemens de volgende 20 bomen te kappen voor de ontwikkeling van het Havenkwartier. Deze bomen zijn hiermee onderwerp van dit kapadvies.

Afweging

Bij een veldbezoek zijn de populieren in de Havensingel bekeken. Tezamen vormen de bomen een fraaie groene bossage dat het braakliggende ‘Havenkwartier’ van enig groen voorziet. Desalniettemin is duidelijk dat het gaat om zaailingen die vanwege afwezigheid van onderhoud flink de lucht in geschoten zijn. Wanneer de bomen behouden zouden blijven zou groot onderhoud noodzakelijk zijn. De ontwikkeling van het ‘Havenkwartier’ is van grote waarde voor Eindhoven omdat hiermee het plangebied en haar directe omgeving aangenamer en leefbaarder zullen worden. Bovendien biedt het kansen om meer groen- natuur- en klimaatwaarde terug te brengen door biodiverse beplanting, nieuwe bomen in blijvende groenstroken, uitbreiding van het inzijgingsgebied (op daken), faunavoorzieningen etc. Wij staan dan ook positief tegenover de voorgenomen kap die de ontwikkeling van het Havenkwartier mogelijk maakt mits er waardig gecompenseerd wordt. Dat wil zeggen dat ten minste de waarde die de populieren op dit moment vertegenwoordigen gecompenseerd wordt binnen de grenzen van het plangebied.

Compensatie

Om de waarde van de 20 bomen in kaart te brengen is er door Vermeulen Boomadvies een taxatierapport opgesteld. Hiervoor is gebruik gemaakt van de rekenmethode NVTB. De totale boomwaarde van de 20 grauwe populieren bedraagt afgerond: € 4410,- exclusief BTW. Met een gemiddelde waarde per boom van nog geen €250 euro zijn de populieren zeer laag getaxeerd. Dit komt waarschijnlijk omdat de NVTB methode tevens de kosten meeweegt die ooit geïnvesteerd zijn geweest in de bomen. Daar waar het hier gaat om opschot zijn de bomen vanuit beheeroogpunt weinig waard. Trefpunt Groen Eindhoven kijkt liever naar de intrinsieke waarde (biodiversiteit, thermisch comfort, waterberging, luchtkwaliteit, beleving etc.). Vanuit dit oogpunt zouden de populieren ten minste €700 per stuk waard zijn. Trefpunt Groen Eindhoven wenst om deze reden nadrukkelijk om ruimschoots meer te investeren in de compensatie dan de € 4410,- die door Vermeulen Boomadvies berekend is. Hiermee zal de ontwikkelaar de huidige én de toekomstige bewoners van Havenkwartier en omgeving een groot plezier doen. Aanvankelijk bestond het compensatievoorstel uit het nieuw aanplanten van vier nieuwe bomen in de te ontwikkelen groenstrook aan de Havensingel. De buurtbewoners waren Trefpunt Groen Eindhoven voor in het uitspreken van de wens om de compensatie iets ruimer in te zetten dan de voorgestelde 4 bomen. In samenspraak met de buurtbewoners is het compensatieplan aangepast. Onderstaand plan is hiervan het resultaat: Compensatievoorstel 2, 17 januari 2018

Conclusie

Trefpunt Groen Eindhoven staat positief tegenover de voorgenomen kap die de ontwikkeling van het Havenkwartier mogelijk maakt mits er waardig wordt gecompenseerd. Met het aangepaste compensatieplan, dat hierboven is opgenomen, zal na enige tijd van groei meer groenwaarde terugkomen. Joop van Hout en Lieke Stoffelen