Kapadvies Hazenloop

Resultaat: Negatief
Type: Kapadvies
Jaar: 2021
Kapadvies Hazenloop

Het betreft de aanvraag voor kap van 7 bomen
 
Aanleiding
 
In totaal zijn 11 bomen opgenomen in het onderzoek. De bomen 5, 9 en 11 zijn eigendom van de gemeente. De overige bomen staan op het perceel. De exacte erfgrens is in het veld niet zichtbaar.
De conditie van de bomen is als volgt beoordeeld:
¤ Goede conditie: 1, 3, 5, 6, 7, 9, 10 en 11
¤ Redelijke conditie: 2
¤ Matige conditie: 4 en 8
 
De bomen staan overwegend in beplanting aan de zuidoostzijde van het perceel, op korte afstand van de gemeentebomen.
De onderhoudstoestand is over het algemeen aanvaard. De aanwezige coniferen behoeven ook geen of nauwelijks onderhoud.
In boom 2, 8 en 9 zijn enkele afgestorven takken aangetroffen.
Bij de bomen op het terrein zijn geen grote gebreken, aantastingen of symptomen die daarop duiden aangetroffen. Alleen bij boom 4 is een deel van de kroon uitgescheurd.
De kronen van bomen op het perceel groeien (deels) in of tegen de kronen van de moeraseiken.Afweging
De bomen dienen gekapt te worden omdat zij in slechte conditie verkeren en/of de groei van een aantal moeraseiken belemmeren. Voor bomen 4 en 8 zien wij dat kap vanwege de slechte conditie gerechtvaardigd is. Voor de overige bomen is dat ons inziens niet het geval. De moeraseiken zijn in prima conditie en blijken weinig last te hebben van de directe aanwezigheid van de overige bomen, met name ná kap van boom 4 en 8.
 
 
 
Conclusie
TGE geeft een negatief advies op de advies aanvraag. Alleen kap van boom 4 en 8 is gerechtvaardigd.