Kapadvies Hazenloop 16

Resultaat: Positief
Type: Kapadvies
Jaar: 2022
Kapadvies Hazenloop 16

Aanleiding

Voor de ontwikkeling van een nieuwe woning op een bestaand perceel aan de Hazenloop 16 is een kapvergunning aangevraagd. Het gaat om bomen 1,3 en 6 t/m 11 in onderstaande afbeelding.

Afweging

Boom 3, 7 en 9 verkeren in een slechte conditie. Boom 8 dient te  worden verwijderd i.v.m. de nieuwe tuin inrichting en boom 1, 10, 11 en 12 dienen te worden verwijderd om de groeiplaats van boom 2 en de Italiaanse populier op het perceel van de buren een optimale groeiplaats te geven. TGE begrijpt deze afwegingen grotendeels. In overleg met de toekomstige bewoner is besloten te kijken of boom 8 d.m.v. snoei nog te behouden is. Tevens begrijpen wij het nut om, zeker in deze tijden van almaar toenemende klimaatverandering zoals droogte, ervoor te kiezen enkele bomen een optimale groeiplaats te geven. Aan de andere kant kenmerkt juist Schuttersbosch zich door een bosachtige omgeving waarbij niet iedere boom tot volledige wasdom komt en hoeft te komen, wat maakt dat een aantal bewoners ook sceptisch tegenover deze aanvraag staat.

Mede gelet op onderstaand compensatieplan gaat TGE mee in de aanvraag. We begrijpen de zorgen van de bewoners dat met name het bosrijke karakter van Schuttersbosch bewaard moet blijven. Nieuwe aanplant heeft een aantal jaren nodig om dit beeld weer terug te krijgen. Echter zijn wij van mening dat met dit compensatieplan en de keuze voor inheemse soorten dat dit perceel over een aantal jaar weer voldoet aan deze beeldkwaliteit.

Conclusie

TGE staat positief  tegenover deze aanvraag. Wij hopen dat boom 8 d.m.v. snoei behouden kan blijven.

 

Foto: Bea Straver