Kapadvies Heezerweg 345

Resultaat: Positief
Type: Kapadvies
Jaar: 2019
Kapadvies Heezerweg 345

Het advies luidt: positief

Het betreft de voorgenomen kap van een Libanonceder op het voorerf van het zusterhuis Heezerweg 345 (Stratum). Vanwege haar leeftijd, omvang en beeldbepalende karakter staat de boom op de lijst van particulier waardevolle bomen. De ceder is echter reeds enkele jaren afgestorven. Om veiligheidsredenen en vanuit het oogpunt van uitstraling heeft de eigenaar een kapvergunning aangevraagd. Zo vlak naast de woning is het risico voor schade aan personen en eigendommen immers groot. 

De foto en plattegrond hieronder geven een beeld van de Libanonceder (~80 cm diameter op 1,30 m hoogte, 80 jaar oud) en haar locatie.

Afweging

Trefpunt Groen Eindhoven heeft de Libanonceder ter plaatse bekeken. In tegenstelling tot de andere ceder op het voorerf, die nog vol in zijn naalden staat, is deze betreffende ceder geheel afgestorven. De oorzaak hiervan is onbekend. Van herstel is geen sprake meer. 

Met het oog op de toenemende gevaarzetting die de afgestorven ceder op deze plaats veroorzaakt is het een terechte keus de boom te kappen. Om het beeld te herstellen adviseert Trefpunt Groen Eindhoven een nieuwe Libanonceder terug te planten. Gezien de leeftijd van twee ceders op het voorerf van het oude zusterhuis vermoedt Trefpunt Groen Eindhoven dat de bomen tegelijkertijd met de woning geplaatst zijn. De bomen zijn onderdeel van de beeldkwaliteit en representativiteit van de voormalige zusterwoning. Middels herplant kan dit beeld zich op termijn herstellen, evenals de waarde van de boom voor ecologie, luchtkwaliteit en klimaat.  

Conclusie

Kap van de Libanonceder op het voorerf van Heezerweg 345 is gezien de omstandigheden gerechtvaardigd. Om de waarde van de boom op termijn binnen het plangebied te bewaren adviseert Trefpunt Groen Eindhoven een nieuwe Libanonceder terug te planten.  

Joop van Hout en Lieke Stoffelen