Kapadvies Heilige Geeststraat

Resultaat: Positief
Type: Kapadvies
Jaar: 2024

Aanleiding 

Deze aanvraag betreft het kappen van 12 bomen van verschillende soorten aan de Heilige Geeststraat (ongenummerd) in verband met een ontwikkeling tot nieuwbouw op deze locatie en het saneren van Japanse Duizendknoop.  

 

Afweging 

Van de 12 te kappen bomen, zijn 4 niet kapvergunningsplichtig vanwege stamomtrek of levensverwachting. De 8 vergunningsplichtige bomen zijn getaxeerd op 13.659 euro. 

Vier andere bomen (1 t/m 4 in het boomonderzoek) staan buiten de projectgrenzen. Maar de bomen staan zo dicht op de erfgrens dat deze bomen ook schade zullen ondervinden van de voorgestelde werkzaamheden. 

Ter compensatie zullen er 8 nieuwe bomen (van zes verschillende soorten) worden geplant in de nieuwe gemeenschappelijke binnentuin, samen met 4 leibomen. Het groenplan omvat ook struiken en heesters in "groene eilanden" van soorten die voedsel bieden aan insecten en vogels, evenals verschillende klimplanten. Er wordt ook zorg besteed aan de bodemlaag, niet alleen door het verwijderen van de Japanse Duizendknoop, maar ook met bodeminrichting en bomengroeiplaatsverbeteringen.  

 

Conclusie 

Alles in overweging genomen is TGE het eens met dit kapaanvraag. 

Begeleidende foto; door Bea Straver