Kapadvies Heksenkruidlaan 2

Resultaat: Positief
Type: Kapadvies
Jaar: 2019
Kapadvies Heksenkruidlaan 2

Het advies luidt: positief

Het betreft de aanvraag van 2 bomen gelegen aan Heksenkruidlaan. 

Eerder is deze aanvraag geweigerd omdat er simpelweg geen reden aangegeven werd. Het oude advies treft u hieronder, cursief, aan. Inmiddels is duidelijk dat de bomen in de weg staan voor de onderkeldering van het te bouwen woonhuis. Dat is een legitieme reden waar de verordening in voorziet. 

Kap en compensatie

De waarde van de twee coniferen is ~4.000 euro. De kap moet gecompenseerd worden door de aanplant van vier bomen, aanplantmaat 20-25 cm. De nazorg van drie jaar wordt door de aanvrager verzorgd. De soortkeuze laten we aan de aanvrager over. Het valt aan te raden hier een groenblijvende boom voor te kiezen.

Bij de aanvraag hoort een BEA. Deze bepaald dat er gegraven mag worden tijdens de herfst/winter periode, dit vanwege het feit dat er bemalen moet worden waardoor de grondwaterstand ontregelt raakt. Na 1 maart mag er niet meer bemalen worden.

Joop van Hout

VOORGAANDE 

Aanleiding

De eigenaar van het perceel dient een aanvraag in voor negen bomen waarvan hij er twee wil kappen. Na bestuderen van dit zoekplaatje komen we tot de volgende conclusie:

Vanaf de voorzijde van het huis wordt gevraagd een inrit te maken door boom 1 en 2 (zie foto) te vellen. Vellen van de bomen zou hooguit toegang geven tot een van de twee buren. Een bijgevoegde tekening geeft een meer aannemelijke velling aan:

Het perceel bevindt zich aan Heksenkruidlaan 2 op de hoek van deze laan is een gelijknamige Cul-de-sac waar de voorzijde van het huis gepland is. Een uitrit is gepland aan de doorgaande weg Heksenkruidlaan 2 waardoor bomen 8 en 9 zouden moeten verdwijnen. Dit lijkt veel logischer.

Afweging

Gelet op de perceeloppervlakte is er een zeer groot huis voorzien, nagenoeg 50% bebouwd en verhard. Voor het aanzicht van de doorlopende Heksenkruidlaan zijn de vrij jonge bomen genummerd 3 t/m 9 van groot belang voor de beleving van “wonen in een bos”. De buren op nummer 4 hebben aan de voorzijde een inpandige garage die normaal toegankelijk is. Tussen de rij woningen Heksenkruidlaan 2 en volgende zijn openbare parkeerplaatsen. Ook de rechter perceelshoek, gezien vanaf de voorzijde biedt voldoende plaats om een auto toegang te verlenen tot het erf.

Conclusie

Het perceel kenmerkt zich niet als bos. Het is nagenoeg vrij van bomen. Aan de belangrijkste periferie (doorlopende Heksenkruidlaan) wordt gevraagd bomen te kappen voor een inrit. Ons inziens biedt de voorzijde dan wel de openbare parkeerplaats voldoende ruimte voor parkeren of toegang tot het perceel.  

De wens van onze aangesloten groepen die belang hechten aan de bossfeer in Schuttersbos en het feit dat er geen reden opgegeven is een andere auto-ingang te kiezen (zorgvuldigheidsbeginsel Algemene wet Bestuursrecht) heeft ons doen besluiten een negatief advies af te geven. De aanvraag klopt niet en argumenten om alternatieven niet te accepteren ontbreken.

Joop van Hout Lieke Stoffelen