Kapadvies Heksenkruidlaan 7

Resultaat: Negatief
Type: Kapadvies
Jaar: 2023
Kapadvies Heksenkruidlaan 7

Aanleiding

Het betreft de kap van een Amerikaanse Eik aan de Heksenkruidlaan 7, in de wijk Schuttersbosch. De plantdatum van de boom is geschat op 1970.

 

Afweging

De eigenaar van de boom doet een kapaanvraag voor de boom op bovenstaande afbeelding. Er zijn afspraken gemaakt aangaande de bomen in Schuttersbosch, voor deze bomen worden in principe geen kapvergunningen verleend. Gezien de precaire situatie van boombehoud in Schuttersbosch adviseren we dringend om de kapvergunning niet te verlenen. Wij adviseren om de bewoners te ondersteunen bij de omgang met de bomen. Idealiter zien wij een boombeheer comité in Schuttersbosch opgezet worden, gericht op een vruchtbaar samengaan van bomen en mensen in de wijk. Gemeentelijk boombeheer kan dit initiëren.

 

De wijk heeft een zwaar stempel dat groen beeldbepalend is. De intentie is volop om de nieuwe huizen in te passen in het groen. Uiteraard zal dit voortdurend strijd opleveren. De bomen maken het Schuttersbosch steeds meer een bos en donkerder. Dat was ook de opzet. Renovatie van de wijk met grotere huizen en toch bos behouden. Uiteraard zullen er altijd bewoners instappen die na verloop van tijd niet blij zijn met het wonen in het bos of met het wonen onder een boomkroon. Met kunst en vliegwerk en diplomatie zullen de bewoners ven nu en de toekomst samen zorg dragen voor een waar Schuttersbos.

De boom in kwestie is meerstammig. De groeikracht is verdeeld over meerdere stammen. Vrij eenvoudig kan deze boom met geringe toename van de omvang behouden blijven.  De geconsulteerde boomprofessor heeft aanbevelingen gedaan.

De boom is een oudere boom. Er zou al een spechteholte in zijn. Deze zal met de tijd groter worden. Dit kan de boom prima hebben. Zeker wanneer nu en dan de kroon iets ingenomen wordt. Van nature zonder toebrengen van letsel aan de boom, kan de boom nog wel 50 jaar of veel ouder kunnen worden. 

Bewoners kunnen zelf bedenken welke ‘nadelen het wonen in het bos’ heeft, zij dienen zich te realiseren dat die in deze woonsituatie niet te veranderen zijn en om vooral de blik te richten op de voordelen van het wonen in het bos en daarvan te genieten.

 

Advies

Wij onderschrijven het advies van de boomprofessor om de tak die ver uit de kroon groeit in te nemen, met behoud van veel groeipunten om de massa hergroei te temperen.

Om de boom in omvang te temperen adviseren wij om een kundige snoeier de kroon iets te lichten en rondom iets in te laten nemen. Twee ‘vage termen’, die voor een vakman aanduiden hoe de boom te behandelen zodat de boom compacter blijft in haar groei. Het is een vrij eenvoudige snoeiactie, die iedere 8 jaar herhaald kan worden.

Een aanvullend advies: zorg nu reeds voor enkele jonge bomen op de kavel.

 

Conclusie

Wij zien geen noodzaak om de boom te kappen. De boom maakt onderdeel uit van de groen beeldbepalende wijk. Bewoners dienen zich te realiseren dat de woonsituatie in Schuttersbosch niet te veranderen is. Wij adviseren nogmaals om vooral de blik te richten op de voordelen van het wonen in het bos en daarvan te genieten. Daarnaast zouden wij graag zien dat bewoners worden ondersteund in de omgang met de bomen in deze wijk.