Kapadvies Henegouwelaan

Resultaat: Positief
Type: Kapadvies
Jaar: 2021
Kapadvies Henegouwelaan
Het advies luidt: positief    

Het betreft de kap en compensatie van 8 bomen bij het Stedelijk College aan de Henegouwenlaan 2, Eindhoven, ten behoeve van de nieuw te bouwen sporthal.  

Aanleiding

Het Stedelijk college aan de Henegouwenlaan maakt deel uit van het Integraal Huisvestingsplan voor Onderwijs. Deze school en bijbehorende sporthal wordt vervangen voor een nieuwe school en sportvoorzieningen op dezelfde locatie. De bomen worden allen gekapt om een “rode reden” binnen de Verordening Bomen 2015 van de gemeente.   Afweging In een eerder stadium is al een kapaanvraag ingediend voor 7 bomen voor de realisatie van de sporthal. Deze 7 bomen hadden een monetaire waarde van €22.721,00. Aan de hand van een nieuwe Boom Effect Analyse blijkt nu dat nog eens 8 bomen binnen de invloedsfeer van de nieuwe sporthal liggen en niet handhaafbaar zijn. Het gaat om boom nummers 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 9 in de overzichtsplaatjes hieronder.  De bomen zijn getaxeerd en hebben een waarde van €27.390,00.


De 2 kapaanvragen bij elkaar sommen dan op tot een totaal verlies aan boomwaarde van ~€50.000,-. Hun gezamenlijke compensatieplan getuigt van voldoende compensatie voor dit bedrag, met in totaal 122 bomen en een totaalinvestering van ~€61.000,-.  
 


Onderstaande kaarten tonen voorts de toekomstige situatie.  
   Uit deze gegevens blijkt dat de nieuwe school komt te liggen in een groen aangelegde omgeving. Er blijkt ambitie uit en meervoudige waarde-creatie voor de school, de leerlingen, zowel als voor de natuur. Op lange termijn verwachten wij daarom een winst voor de omgeving.     De boomsoorten die worden aangeplant zijn nog niet vastgesteld. Wel zien we dat het inheemse bomen worden. Wij adviseren te kiezen voor een variatie aan boomsoorten. Dit maakt het bomenbestand veerkrachtiger en dus beter bestand tegen ziekte, plagen, droogte en storm. Verder adviseren we ook te denken aan voldoende ruime ondergrondse groeiplaatsen en onderbeplanting. Deze verbeteren de wateropname en stimuleren de natuurlijke kringloop van het blad van de bomen, om zo de bomen duurzaam vitaal te houden.  

Conclusie

TGE ziet dat er op de lange termijn waarde wordt toegevoegd aan het groenareaal van Eindhoven, door het huidige nieuwbouwproject. Wij gaan daarom akkoord met de kap en compensatie zoals aangevraagd. Wel geven we het advies mee om een grote variatie aan bomen terug te brengen en ze te voorzien van voldoende ondergrondse groeiplaatsen en onderbeplanting.