Kapadvies Henegouwenlaan

Resultaat: Positief
Type: Kapadvies
Jaar: 2021
Kapadvies Henegouwenlaan

Het advies luidt: positief

Het betreft de kap en compensatie van 7 bomen op de binnenterreinen van het Stedelijk College aan de Henegouwenlaan 2, Eindhoven, ten behoeve van nieuwbouw op deze locatie.

Aanleiding

Het Stedelijk college aan de Henegouwenlaan maakt deel uit van het Integraal Huisvestingsplan voor Onderwijs. Deze school en bijbehorende sporthal wordt vervangen voor een nieuwe school en sportvoorzieningen op dezelfde locatie. De 7 bomen worden allen gekapt om een “rode reden” binnen de Verordening Bomen 2015 van de gemeente.

Afweging

Het gaat om onderstaande 7 bomen, waarvan voornamelijk de 2 eiken een hoge waarde hebben vanwege hun leeftijd (plantjaar 1960, respectievelijk 1945), in combinatie met een goede conditie. De waarde van dit soort bomen op ecologisch vlak en in de vorm van “ecosysteem diensten” (verkoeling, waterbuffering, etc) voor de stad moet niet onderschat worden, en doorgaans nemen we daarom niet graag afscheid van dergelijke bomen.

Echter zet het compensatieplan de voorgenomen kap in een ander daglicht. Hieronder staat de voorgenomen bomencompensatie weergegeven.

Onderstaande kaarten tonen voorts de oude (boven) versus de toekomstige (onder) situatie

Uit deze gegevens blijkt dat de nieuwe school komt te liggen in een groen aangelegde omgeving. Er blijkt ambitie uit en meervoudige waarde-creatie voor de school, de leerlingen, zowel als voor de natuur. Op lange termijn verwachten wij daarom een winst voor de omgeving.  

De boomsoorten die worden aangeplant zijn nog niet vastgesteld. Wel zien we dat het inheemse bomen worden. Wij gaan er verder vanuit dat zal worden gekozen voor een variatie in soorten. Dit maakt het bomenbestand veerkrachtiger en dus beter bestand tegen ziekte, plagen, droogte en storm. Verder gaan wij er vanuit dat er ook gedacht is aan voldoende ruime groeiplaatsen en onderbeplanting. Deze verbeteren de wateropname en stimuleren de natuurlijke kringloop van het blad van de bomen, om zo de bomen duurzaam vitaal te houden.

Conclusie

TGE ziet dat er op de lange termijn waarde wordt toegevoegd aan het groenareaal van Eindhoven, door het huidige nieuwbouwproject. Wij gaan daarom akkoord met de kap en compensatie zoals aangevraagd.