Kapadvies herinrichting Boschdijk

Resultaat: Positief
Type: Kapadvies
Jaar: 2022
Kapadvies herinrichting Boschdijk

Aanleiding

Het betreft de kap en compensatie van 36 bomen ten behoeve van de herinrichting van de Boschdijk.

Het gaat om de Boschdijk binnen de Ring van Marconilaan tot Pastoor Petersstraat. Het grootste deel van de straat bestaat uit verhardingen van gevel tot gevel met bomen in een groenstrook.

afbeelding 1:  projectgebied

Voor het project zal de Boschdijk volledig opengebroken worden en een volledige nieuwe inrichting krijgen. De straat wordt van gevel tot gevel vernieuwd. De bestaande bestrating wordt verwijderd, er komt een nieuwe weg, een nieuw fietspad en nieuwe parkeerplaatsen. Het hoofddoel van het project: de Boschdijk vergroenen en klimaatadaptief maken!

 

Afweging

 

In eerste instantie is een inventarisatie van de bestaande bomen gemaakt om hun vitaliteit en toekomstbestendigheid in kaart te brengen. Die input is meegenomen in het initiële ontwerp, zodat de meest waardevolle bomen konden worden ingepast. Vervolgens is een Boom Effect Analyse (BEA) gedaan op basis van het eerste ontwerp, om nauwkeuriger te kijken naar de gevolgen van het ontwerp voor individuele bomen.

 

In het projectgebied staan 57 bomen, waarvan 42 rode esdoorns (Acer rubrum). De bomen staan volgens de Groene Kaart 2021 van de gemeente Eindhoven in een groenarm gebied en maken deel uit van de Hoofd groenstructuur. 36 van de bomen hebben de status ‘waardevol’, wat inhoud dat ze ouder zijn dan 50 jaar.

 

Er is op de locatie ook een wateropgave ivm klimaatadaptatie. Daarvoor worden meerdere wadi’s aangelegd, die ten koste gaan van bomen (de bomen verdragen het verwijderen van 33cm aan grond rond hun stam niet). Er is telkens een afweging gemaakt om te kiezen voor het aanpassen van het ontwerp, of kappen van een boom en vervangen door een nieuwe. Afwegingen zijn per geval zorgvuldig gemaakt en compromissen waren nodig. In het uiteindelijke ontwerp is de wateropgave niet volledig gehaald om zo bomen te sparen.

 

Randvoorwaarden

Voor de te behouden bomen zijn randvoorwaarden opgesteld waarbij de bomen duurzaam te behouden zijn. Zo moeten de werkzaamheden (aanleggen wadi, verwijderen bestrating, toepassen nieuwe bestrating, etc) zoveel mogelijk plaats vinden buiten de kwetsbare boomzone (kroonprojectie + 1,5 meter). Voor 28 bomen is dit niet mogelijk. In die gevallen worden aanbevelingen gedaan zoals het inzetten van een bomenwacht tijdens de werkzaamheden.

 

Verder wordt in de BEA aanbevolen om de hoogte van het huidige maaiveld gelijk te houden. Dit om de oppervlakkige wortels van de bomen niet te beschadigen. Voor de nieuwe en bestaande bomen moet ook de groeiplaats opgewaardeerd worden. Die zijn in de huidige situatie zanderig en humusarm, en kunnen de bomen daarom onvoldoende voeding bieden. Opwaarderen gebeurt middels het aanbrengen van humuscompost, bomengrond of bomengranulaat (onder de verharding).

Afbeelding 2. Ontwerp van het nieuwe profiel van de Boschdijk, waarin de nieuwe groenstructuur zichtbaar is.

Compensatie

De 36 te kappen bomen zijn getaxeerd en hebben een monetaire waarde van zo’n 44.000 EUR. In het kader van de Verordening Bomen 2021 van gemeente Eindhoven moet minimaal dit bedrag weer geïnvesteerd worden in nieuwe bomen.

In het ontwerp komen 77 nieuwe bomen terug. Gekozen is voor de volgende soorten en aantallen:

De waarde van de bomen, groeiplaatsverbetering en 3 jaar onderhoud voor deze bomen bedraagt zo’n 238.000 EUR. Ruim voldoende dus voor de compensatie.

Daarnaast worden de groeiplaatsen van de te behouden bomen opgewaardeerd, en komt er een grote variatie aan vaste planten, en ook klimplanten worden toegepast op de gebouwen die gemeentelijk eigendom zijn. Een lijst van de beoogde soorten:

 

Ten slotte zijn zelfs eigenaren van omliggende panden aan de Boschdijk benaderd, en een deel van hen doet ook mee met het vergroenen van hun gevels.

Conclusie

De Boschdijk wordt een groene stadsboulevard! Er komen in totaal 98 bomen (21 bestaand, 77 nieuw) met betere groeiplaatsen, wadi's en veel groen toegevoegd. De kap van 36 bomen is de prijs die we moeten betalen om het profiel van de Boschdijk te versmallen, te vergroenen, en vriendelijker te maken voor voetgangers er fietsers.

Er ligt nu een mooi, integraal afgewogen plan dat voor een grote verbetering van de uitstraling van de Boschdijk zal zorgen.