Kapadvies Hildelaan 17

Resultaat: Positief
Type: Kapadvies
Jaar: 2019
Kapadvies Hildelaan 17

Het advies luidt: positief

Het advies gaat om de kap van 2 halve bomen op het perceel aan de Hindelaan 17.

Aanleiding

De bewoners willen een kleine schuur bouwen achter het woonhuis (~2X2X2 meter). Hiervoor staan twee halve coniferen in de weg.

Afweging

De bewuste bomen zijn op ongeveer vier meter hoogte afgezaagd. De omtrek van de coniferen is 75 cm (niet 75 cm in diameter zoals in de aanvraag vermeld). Feitelijk betreft het een rode reden waar het zeer de vraag is of de kap wel vergund moet worden. Als we de gehele situatie in ogenschouw nemen komen we tot de volgende vaststelling. Bij het wegnemen van de twee halve coniferen zal de rij coniferen aan direct daarachter de ruimte weer vullen met blad. Ook de vrijgekomen lichtval zal de biomassa herstellen. De achterliggende bomen zijn niet gehalveerd, deze zullen een normale groei vertonen.

Compensatie

Compensatie komt voort uit een waardebepaling. De ervaring met het bepalen van dit soort bomen is dat de kosten van de waardebepaling veel groter is dan de waarde van deze halve bomen. TGE stelt voor deze kap te compenseren met een gezonde nieuwe boom van ca. 20 cm. omvang. Dat mag een nieuwe conifeer zijn of een fruitboom die dan wel op het perceel geplant moet worden in het plantseizoen na gereedkomen van de bouw.

Conclusie

Er wordt hier gehandeld in de geest van de bomenverordening. Het advies is tot stand gekomen na overleg met de aanvrager, de buurt en de aangesloten groepen. 

Joop van Hout Lieke Stoffelen