Kapadvies Hindelaan 17

Resultaat: Positief
Type: Kapadvies
Jaar: 2018
Kapadvies Hindelaan 17 Het advies luidt: Positief Het betreft de kap van één meerstammige Thuja (levensboom) op het perceel van Hindelaan 17 in Eindhoven ten behoeve van een uitbouw van de woning.

Aanleiding

Op het betreffende perceel is de eigenaar voornemens om de woning aan de voorzijde uit te bouwen binnen de kaders van het vastgelegde bouwvlak. Om deze uitbreiding mogelijk te maken moet de meerstammige Thuja aan de voorzijde van de woning gekapt worden. De eigenaar is voornemens deze boom te compenseren middels aanplant van twee nieuwe bomen (Leylandii, Quercus Robur). Beide bomen zijn onderdeel van het herstellen van het groene aanzicht van het perceel zoals dat er voor 2017 uit zag. De hoogte van de meerstammige Thuja wordt geschat op 12 meter. De dikste stam heeft een diameter van ca. 45 cm. Door de voorgaande eigenaar van het perceel is de levensboom drastisch gesnoeid. [caption id="attachment_1450" align="alignnone" width="486"] links: augustus 2016, rechts: november 2017[/caption]

Afweging

Om tot een besluit te komen heeft Trefpunt Groen Eindhoven de situatie op locatie bekeken. Tevens heeft TGE de voorgenomen kap en compensatie afgestemd met Bewoners Belangen Schuttersbosch (BBS). De betreffende levensboom is door de vorige eigenaar dusdanig gesnoeid dat de habitus van de boom blijvend is aangetast. Het snoeien is tevens ondeskundig uitgevoerd. Er is zeer dicht op de stam gesnoeid en op enkele plekken zijn de snoeiwonden horizontaal. Mogelijkheid tot inrotten is hiermee aanwezig. Aanleiding voor deze kap is het realiseren van een uitbouw aan de voorzijde van het huis. Om deze reden gaat het hier om kap om een rode reden en is compensatie vereist. De waarde van de Thuja wordt geschat op 2.000 euro. Deze waarde dient op locatie gecompenseerd te worden middels aanplant van nieuwe bomen. Onderstaand het compensatieplan van de aanvrager voor Hindelaan 17: [caption id="attachment_1452" align="alignnone" width="500"] Compensatieplan[/caption] De aanplant en nazorg van de twee nieuwe bomen wordt geschat op 2.200 euro. Hiermee voldoet de eigenaar aan de herplantplicht zoals opgenomen in de Verordening Bomen 2015 van de gemeente Eindhoven.

Conclusie

Trefpunt Groen Eindhoven staat positief tegenover kap en compensatie van de levensboom om de uitbouw op het perceel van Hindelaan 17 mogelijk te maken. Joop van Hout en Lieke Stoffelen