Kapadvies Hindelaan 9

Resultaat: Positief
Type: Kapadvies
Jaar: 2020
Kapadvies Hindelaan 9

Het advies luidt: positief

Het betreft de voorgenomen kap van een berk in de achtertuin van Hindelaan 9 (Schuttersbosch, Stratum). Op aanraden van de tuinman/boombeheerder van de bewoners van Hindelaan 9 is kap aangevraagd. Dit in verband met gevaarzetting als gevolg van houtrot aan de voet van de boom. Onderstaande foto’s geven een beeld van de berk (28 cm diameter op 1,30 m hoogte).

Afweging

Om tot een besluit te komen heeft Trefpunt Groen Eindhoven de situatie ter plaatse bekeken. Aan de stamvoet van de boom is inrottend weefsel zichtbaar. Het cambium is tot op 1 meter hoogte weggerot waardoor een grote holte is ontstaan. Tevens zijn de wortels aangetast wat leidt tot stabiliteitsproblemen. Het risico op omvallen bij een hoge windbelasting is groot. Zo vlak naast de woning is hiermee het risico voor schade aan personen en eigendommen groot.

Met het oog op de verhoogde gevaarzetting die de berk op deze plaats veroorzaakt is het een terechte keus de boom te kappen. Trefpunt Groen Eindhoven adviseert om ten minste één nieuwe boom terug te planten. In gesprek op locatie bevestigde de bewoners dat herplant ook hun wens is. Op locatie is voldoende licht en ruimte voor een nieuwe boom van de eerste orde. Trefpunt Groen Eindhoven adviseert te kiezen voor een inheemse soort zoals een berk, zomereik, linde of beuk. Tevens is het te overwegen om de stobbe van de berk te laten staan als ‘ecoboom’ voor vogels en insecten. Door de boom op ca. 2-6 meter te kappen is de gevaarzetting weg te nemen en kan de stobbe een waarde krijgen voor insecten en vogels. Gelet op de holte heeft de boom direct ecologische waarde.

Conclusie

Wegens de verhoogde gevaarzetting die ontstaan is door de stamaantasting kan Trefpunt Groen Eindhoven instemmen met het kappen en vervangen van de berk op het perceel van Hindelaan 9.

Trefpunt Groen Eindhoven