Kapadvies Hoogendorplaan 1

Resultaat: Positief
Type: Kapadvies
Jaar: 2022

Aanleiding

Het betreft de kap van 40 bomen aan de Hogendorplaan. Deze locatie is beleidsmatig onderdeel van de groene wig. Landschappelijk gezien is de kap geen grote aderlating voor de buurt. Ecologisch gezien wordt een behoorlijke groene massa met schuilgelegenheid prijs gegeven. Dat doorgaan met de Chameacyparis beplanting e.d. op de lange termijn niet zo wenselijk is, begrijpen wij.

 

Afweging

Vrijwel alle bomen worden verwijderd van deze kavel die gelegen is in de wijk waar groen beeldbepalend is. De inrichting van de wijk is gelukkig zodanig dat de groenstroken die de particuliere kavels omlijsten het groene karakter van de wijk kunnen waarborgen. De coniferen die op de grens staan met de groenstroken zijn daar behoorlijk dominant geweest. Het wegnemen van de coniferen geeft de ontwikkeling van de groenstroken meer mogelijkheid.

 

Voorwaarde voor verlenen bouwvergunning

De bomen van de groenstroken alsmede de grote inlandse eik in de zuidwest hoek van het perceel dienen gedurende de bouw en daarna goed beschermd te blijven. Wij eisen dat gedurende de bouw bouwhekken vast geankerd komen te staan op de grens tussen particuliere kavel en gemeentelijke groenstrook. Ook eisen we vaste bouwhekken op 5 meter uit de stam van de inlandse eik in de zuidwesthoek van het perceel. Indien dit gedaan wordt hoeft men geen boomeffectanalyse voor deze boom op te laten stellen. De gemeentelijke groenstroken alsmede de afgeschermde zone rond de inlandse eik in de zuidwesthoek mogen niet gebruikt worden voor opslag van materialen, betreding en parkeren.

 

Compensatie

De waarde van de te kappen bomen vormt de onderlegger voor het compensatieplan. Uw waardebepaling is akkoord. Uw compensatieplan noemt prijzen voor levering van bomen die beslist niet marktconform zijn. Zelfs wanneer de inkoopprijs en het transport over de kop gaat. Wij stellen voor dat u uw gedane compensatievoorstel uitvoert en dat u daarnaast  € 2000,- bijdraagt aan het groenfonds van de gemeente, waarvan de gemeente een aanplant doet in de groenstrook van inheems struikhout. Meidoorn, wegedoorn, gelderse roos, hondsroos en egelantier (ook niet altijd bladverliezend: hulst, taxus en liguster) en een tweetal bomen (kleinbladige linde en veldesdoorn maat 20—25). Hiermee is gelijk de groene omlijsting hersteld.

Advies werkwijze afrekening: eigenaar betaald de boomwaarde € 17.500,= drie jaar na de aanplant van de bomen, op het terrein ontvangt eigenaar € 15.500 indien de bomen goed aangeslagen zijn. De geplante compensatiebomen worden door de boomverordening gezien kapvergunningsplichtig. Ongeacht de afmetingen. 

Sterlocatie: duidt op de inlandse eik in de hoek van het perceel. De stabiliteitswortels van deze boom mogen niet beschadig worden. Zekerheidshalve de bouwhekken 5 meter uit de stam plaatsen en verankeren.

De doorgetrokken rode lijn geeft het vereiste traject van bouwhekken aan waarmee de groenstrook beschermd dient te zijn.

Conclusie

TGE is positief over deze kap, mits onze voorwaarden rondom de compensatie en de bomen in de naastgelegen groenstrook en de inlandse eik worden opgevolgt. Deze dienen beschermt te worden tijdens de bouw om te zorgen dat deze gespaard blijven. Daarnaast willen wij de aanvrager vragen om te overwegen de Cercis te behouden en in het tuinplan te integreren.

Uitgelichte foto: Bea Straver