Kapadvies Hunenborg

Resultaat: Positief
Type: Kapadvies
Jaar: 2018
Kapadvies Hunenborg Het advies luidt: positief Het betreft de kap van 17 Metasequoia’s (watercypressen) in de straat Hunenborg gelegen in de buurt Ooievaarsnest te Gestel. De kap is aangevraagd door de gemeentelijke boombeheerder in het kader van het onderhoudsprogramma 2018. Het kappen en vervangen van de bomen in Hunenborg is opgenomen in het programma vanwege ernstige schade in de vorm van wortelopdruk en ingroei van wortels in rioleringen. Direct na kap worden de bomen vervangen door eiken.

Afweging

In feite is hier een verkeerde boomsoort gekozen. De metasequoia is een echte ‘overlever’. De wortels gaan op zoek naar ruimte en vinden deze vlak onder het trottoir, in tuinen en zelfs in de riolering. De kosten voor onderhoud en schadeherstel zijn enorm en zullen naarmate de bomen ouder worden alleen nog maar oplopen. Deze kosten wegen niet op tegen de waarde van de bomen. Zeker aangezien bewoners van Hunenborg aangeven het hele jaar door overlast te ervaren in de vorm van wortelopdruk en overmatig verlies van takken en naalden. Het is een terechte keus de bomen hier te rooien en te vervangen door een andere, beter passende soort. Deze situatie is vergelijkbaar met de Koningskinderen en Dienstlaan/Scherpenheuvellaan waar respectievelijk in 2014 en 2017 is besloten de metasequoia’s te vervangen door een beter passende soort. Bovenstaande foto’s van twee locatiebezoeken (11-10 en 23-10) geven een goed beeld van de huidige situatie. Zichtbaar is hoeveel takken en naalden de bomen in 1,5 week tijd hebben afgestoten. Op de foto rechtsboven is te zien hoe de boomwortels de stoep opdrukken.

Opmerkingen

Gezien de omstandigheden kan Trefpunt Groen Eindhoven instemmen met het kappen en vervangen van de metasequoia’s in de straat Hunenborg. In het kader van zorgvuldigheid en toekomstbestendigheid wil TGE hierbij graag het volgende opmerken:
  • Trefpunt Groen Eindhoven adviseert de drie bomen voor Hunenborg nr. 9 te behouden en de verharding rond deze bomen weg te halen. Enkel een uitrit t.b.v. Hunenborg 9 en 11 is hier gewenst. De overige verharding is overbodig, deze ruimte kan ten gunste komen van de drie metasequoia’s (zie onderstaand). Deze drie sequoia’s kunnen op deze manier bewaard blijven. Werkwijze zoals bij pleintjes in de straat Herinkhave.
  • Trefpunt Groen Eindhoven adviseert om met het verwijderen van de overige metasequoia’s en het aanplanten van de nieuwe laanbomen de verharding tussen de bomen weg te halen (m.u.v. uitritten). Er blijft op deze manier een voldoende breed trottoir over en de nieuwe bomen krijgen ruimere groeiplaatsen en meer inzijgingsgebied (zie onderstaand).

Conclusie

Trefpunt Groen Eindhoven staat positief tegenover het kappen en vervangen van de metasequoia’s in de straat Hunenborg. TGE verzoekt hierbij bovenstaande adviezen mee te nemen. Joop van Hout en Lieke Stoffelen