Kapadvies Hurksestraat 13

Resultaat: Negatief
Type: Kapadvies
Jaar: 2019
Kapadvies Hurksestraat 13

Het advies luid: positief

Aanleiding

VDL is een onderneming die aan de Hurksestraat een bedrijf wil uitbreiden. De uitbreiding vindt plaats aan de voorzijde van het huidige gebouw en de Hurksestraat. Op het terrein staan diverse bomen waarvan er 18 moeten wijken om de bouw mogelijk te maken.

Afweging

Het gehele project is samen met Trefpunt Groen Eindhoven tot stand gekomen. Er is zeer zorgvuldig gekeken hoe we de bomen kunnen inpassen in de nieuwe situatie. Wat opvalt bij het bezoeken van het terrein zijn de enorme beuken (nummers 20 en 21) aan de linkerzijde van het terrein. Ook de beukenrij nummers 14 t/m 19 kunnen we als waardevol beschouwen deze kunnen echter behouden blijven. Trefpunt Groen Eindhoven heeft een pleit bezorgd om de beuken te sparen. Bij nader onderzoek, door een gecertificeerd en onafhankelijk bedrijf bleken beide beuken een beperkte levensverwachting te hebben door zwamaantasting van de reuzenzwam. De inrotting is bijna een halve meter ingedrongen waardoor stambreuk een reële verwachting is. 

De overige bomen worden beschouwd als vervangbaar door compensatie.

Compensatie

De totale waarde van de te kappen bomen bedraagt 56.826 euro Voor de bomen is een compensatieplan gemaakt. 

De compensatie bestaat uit:

  • 6 Amberbomen
  • 22 Grove dennen
  • 8 Gleditia’s
  • 8 Venijnbomen
  • 18 Amerikaanse hulstbomen
  • 19 Oostenrijkse dennen

De 18 bomen worden vervangen door 81 nieuwe bomen. De waarde hier, inclusief onderbeplanting en bodemverbetering, bedraagt 100.000 euro. Zowel in boomwaarde als in aantal een ruime compensatie.

Joop van Hout