Kapadvies Jennerlaan 9

Resultaat: Negatief
Type: Kapadvies
Jaar: 2018
Kapadvies Jennerlaan 9 Het advies luidt: negatief Het betreft de kap van een Amerikaanse eik in de achtertuin van Jennerlaan 9.

Aanleiding

De eik staat scheef en de boom is niet mooi.

Afweging

Vanaf de achterzijde van het huis bezien is op ongeveer 50 cm van de eik een gat gegraven voor een trampoline. Bij het graven van de kuil zijn (stabiliteitswortels verwijderd). De boom staat ongeveer 100 scheef. Wat raar is, is dat hij afbuigt ten opzichte van de gegraven kuil. De kroon is iel te noemen wat in dit geval een voordeel is in verband met de windvang.

Conclusie

Of er gevaar schuilt is moeilijk vast te stellen. Het is jammer dat door toedoen van de eigenaar de boom gevaarlijker geworden is. TGE stelt voor de windvang verder te reduceren door de onderste twee gesteltakken af te zagen. De boom wordt weer stabiel door het vormen van nieuwe wortels en door de kroon maximaal in te nemen is het omvallen van de boom tot een minimum beperkt. Verder heeft de boom een van de zwaarste stormen doorstaan, ongeveer een week nadat deze geschouwd is. Kennelijk is de stabiliteit in orde. Joop van Hout en Lieke Stoffelen