Kapadvies Jonckbloetlaan 13

Resultaat: Positief
Type: Kapadvies
Jaar: 2019
Kapadvies Jonckbloetlaan 13

Het advies luidt: positief

Het betreft de kap van een Prunus cerasifera ‘Nigra’ (rode kerspruim) op het zijerf van Jonckbloetlaan 13 in de wijk Elzend-Zuid. Kap van de prunus is aangevraagd in verband met het sterk achteruit lopen van de conditie. Bovendien duwt de stam van de prunus het muurtje op de perceelgrens kapot.

De foto en plattegrond geven een beeld van de Prunus (30 cm diameter op 1,30 m) en haar locatie.

Afweging

Trefpunt Groen Eindhoven heeft de prunus ter plaatse bekeken. Het kapot drukken van het muurtje is voor Trefpunt Groen Eindhoven geen reden voor kap. Wat wel reden heeft om tot kap en compensatie over te gaan is de huidige slechte conditie van de boom. De prunus bevat zwammen en scheuren op ca. 1,80 meter hoogte van de stam. Duurzaam behoud van de boom is niet mogelijk waardoor het beter is de boom te kappen en te compenseren. Zeer opmerkelijk is de positie van de jonge straatboom direct onder de kroon van de prunus. Met het kappen van de prunus zal deze boom meer licht en groeiruimte krijgen waarmee deze gelijk kan ontwikkelen met de andere bomen in de straat. In de directe omgeving van de prunus staan bovendien heesters zoals de vlier die na kap van de prunus verder uit kunnen groeien.

De eigenaar is van plan de prunus te compenseren met de aanplant van een beukenhaag. De beukenhaag rondom het perceel wordt op deze manier hersteld.

Conclusie

Kap van de Prunus cerasifera ‘Nigra’ op het perceel van Jonckbloetlaan 13 is gezien de omstandigheden gerechtvaardigd. De kap kan beschouwd worden als een groene reden.

Joop van Hout en Lieke Stoffelen