Kapadvies Keizersgracht, Fens-terrein

Resultaat: Positief
Type: Kapadvies
Jaar: 2018
Kapadvies Keizersgracht, Fens-terrein Het advies luidt: positief Het betreft de kap van een Tilia Europaea (lindeboom, no. 521) op het perceel naast Keizersgracht 8 (zijkant Fens-terrein, horend tot het centrumgebied). De kap is aangevraagd door de gemeentelijke bomenbeheerder. Dit in verband met het drastisch achteruit lopen van de conditie, waardoor de boom veel dood hout verliest. Een van de verticale zijtakken is al helemaal afgestorven. Zo vlak langs de inrit van Villa Artemis en aan de rand van het Fens-terrein is het risico voor schade aan personen en eigendommen groot. De foto’s en plattegrond geven een beeld van de Tilia Europaea (80 cm diameter op 1,30 m) en haar locatie.

Afweging

We hebben de linde ter plaatse bekeken. De boom bevat ernstige scheuren ter hoogte van de plakoksel op 5 m hoogte. Met het oog op de toenemende gevaarzetting die de linde op deze plaats veroorzaakt én de beperkte levensverwachting van 5 jaar is het een terechte keus de boom te kappen en te vervangen. Herplant zal echter plaats moeten vinden op een andere locatie omdat een nieuwe boom op de plaats van de te kappen linde weinig groeikans heeft door de andere volwassen bomen in de rij. TGE adviseert te onderzoeken of herplant mogelijk is in de westhoek van het Fens-terrein achter de panden van Kleine berg 21 en 23. Middels herplant op locatie is het immers mogelijk om de waarde van de te kappen boom voor luchtkwaliteit, beeldkwaliteit en stadsecologie op de lange termijn op deze plek te behouden.

Conclusie

Kap van de linde naast Keizersgracht 8 is gezien de omstandigheden gerechtvaardigd. TGE adviseert te onderzoeken of herplant in de directe nabijheid mogelijk is. Groeiplaatsverbetering ter plaatse van de herplant, zoals het aanbrengen van verrijkte bomengrond, wordt aanbevolen om de nieuw aan te planten boom optimaal te kunnen laten groeien. Joop van Hout en Lieke Stoffelen