Kapadvies Kloosterdreef

Resultaat: Positief
Type: Kapadvies
Jaar: 2018
Kapadvies Kloosterdreef Het advies luidt: positief, mits... Het betreft de kap van 2 monumentale paardenkastanjes in de tuin van de pastorie St. Petrus aan de Kloosterdreef 31 te Kronehoef, Woensel.

Aanleiding

In de tuin van de pastorie St. Petrus staan twee dubbelbloemige paardenkastanjes (Aesculus hippocastanum ‘Baumannii’ - Figuur 1). De bomen hebben een stamdiameter van ca. 130 cm en zijn naar verwachting 90-100 jaar oud. Hiermee zijn de kastanjes monumentaal. Beide bomen zijn aangetast door de paardenkastanjebloedingsziekte (Pseudomonas syringae). Deze bacteriële infectie doodt lokaal het levende bastweefsel en cambium waardoor het hout bloot komt te liggen en secundaire aantastingen het hout koloniseren en afbreken. Hierdoor wordt het hout mechanisch verzwakt en ontstaan er scheuren waardoor zware gesteltakken kunnen uitbreken. De kap is aangevraagd door de coördinator begraafplaatsen en tuinen in verband met veiligheid. Kapadvies Kloosterdreef

Afweging

Trefpunt Groen Eindhoven heeft de kastanjes ter plaatse bekeken en beoordeeld. De bomen vertonen zichtbare kenmerken van een verder gevorderd stadium van de paardenkastanjebloedingsziekte: afgestorven bastweefsel, lengtescheuren, afwezigheid van fijne vertwijging en dood hout. Bij de meest noordelijke boom is onlangs een gesteltak verwijderd omdat deze een forse open lengtescheur had. Beide bomen zijn dusdanig aangetast dat het niet verantwoord is de bomen middels snoei te handhaven. De bomen bevatten diverse scheuren in de gesteltakken en veel infectie locaties. De conditie en het ziektebeeld van de paardenkastanjes zijn helaas onomkeerbaar. Behoud van de bomen zou leiden tot verhoogde gevaarzetting met een onacceptabel risico voor schade aan personen en eigendommen. Het is altijd pijnlijk te moeten concluderen dat oude, markante bomen zoals deze dusdanig aangetast zijn dat behoud geen optie meer is. In het kader van zorgplicht en toekomstverwachting adviseert Trefpunt Groen Eindhoven beide kastanjes te kappen en te vervangen door twee nieuwe bomen van de eerste orde. Trefpunt Groen Eindhoven denkt aan Lindes of zomereiken van een relatief grote aanplantmaat waarmee er gelijk redelijke bomen terugkomen. Trefpunt Groen Eindhoven adviseert te zorgen voor een voldoende ruim plantgat en een verbeterde groeiplaats met boomaarde. Dit zal de ontwikkeling van de nieuwe bomen ten goede komen, waarmee het beeld zich op de langere termijn zal herstellen.

Conclusie

Gezien de ver gevorderde aantasting van de paardenkastanjebloedingsziekte is het kappen van de kastanjes in de tuin van de pastorie helaas noodzakelijk. Trefpunt Groen Eindhoven staat positief tegenover het kappen van de aangetaste kastanjes, mits er op de vrijgekomen locaties nieuwe bomen zullen terugkeren onder de juiste groeiplaatsomstandigheden. Joop van Hout en Lieke Stoffelen