Kapadvies Kruidenbuurt fasen drie en vier

Resultaat: Positief
Type: Kapadvies
Jaar: 2017
Kapadvies Kruidenbuurt fasen drie en vier 27 janauri 2017 Het betreft de kap van 66 bomen en het verplanten van 4 bomen om de bouw van de Kruidenbuurt, fase drie en vier, mogelijk te maken.

Afweging

Naast de Heezerweg ligt inmiddels al tien jaar een groot terrein braak waar de Kruidenbuurt fasen drie en vier gerealiseerd moet worden. Hier bomen kappen is legitiem, de oude Kruidenbuurt is hiervoor gesloopt. Aangezien de openbare ruimte veel groter wordt kan het oude stratenpatroon niet meer gebruikt worden. De (weinige) bomen die de voormalige straten sierden gaan wijken. Verreweg de meeste bomen zijn relicten uit voor- of achtertuinen. Ironisch genoeg destijds niet kapvergunningsplichtig. Om de waarde van de aanwezige bomen in kaart te brengen is er een rapport opgesteld door de firma “alles over Groenbeheer” uit Eersel. Helaas biedt de rapportage weinig houvast en is onduidelijk over soorten, waardes en aantallen. Een veldbezoek op 23 januari j.l. bracht meer inzicht. Wat direct opvalt zijn de monumentale linden die het terrein bezit. In totaal zijn er vier linden met elk een waarde van € 3.911. Aangezien deze in fase vier zitten kunnen ze vanwege voldoende voorbereidingstijd verplant worden.  Eerder heeft de ontwikkelaar linden van eenzelfde leeftijd succesvol verplant. De overige 66 (?) bomen vallen onder de categorie vervangbaar en vele hebben een matige tot slechte conditie. Omdat de meeste bomen overblijfselen zijn van lanen, tuinen en een enkel plein is er ook geen samenhang.

Compensatie

Voordat we een goede compensatie kunnen duiden moet de huidige waarde vastgesteld worden.  Met het rapport; “alles over Groenbeheer” is dat geen sinecure. Om onduidelijke reden krijgen sommige bomen geen waarde (nvt) of is de reden van waarde 0 dat de boom geen kansrijke groeiplaats heeft.  Als we de te verplanten bomen uit de waardebepaling laten komt er een bedrag van ~€ 44.000 naar voren. Door de onduidelijke opstelling van de rapportage mag een foutmarge van 30% als redelijk beschouwd worden. Voor de terug te planten bomen is gelukkig een duidelijk beeld verkregen. De totale waarde is € 75.000 een plantmaat van 20-25 omtrek en een plantgat met acht kuub vruchtbare aarde. De volgende aantallen en soorten komen terug in het gebied.
  • 25 honingbomen
  • 47 trompetbomen
  • 31 gele acacia’s
  • 103 totaal

Resumé

Het kappen en verplanten van de aanwezige bomen heeft een groot maatschappelijk nut. In de Kruidenbuurt fase drie verschijnen 147 huizen met een in verhouding grote openbare ruimte. De huizen zitten in het lagere huursegment, daar waar de grootste vraag heerst. Het huidige groen mag plaatsmaken voor deze woningen en de geplande nieuwe bomen. Het aangeleverde materiaal om deze aanvraag van advies te voorzien was zwaar onder de maat. Evenwel geen reden om de kap niet toe te staan.