Kapadvies LaPlace

Resultaat: Positief
Type: Kapadvies
Jaar: 2022

Aanleiding

Op het terrein van de TU/e wordt het LaPlace gebouw gemoderniseerd. In het nieuwe ontwerp is er geen ruimte voor 4 bestaande ruwe berken (betula pendula). Een van deze berken is aangetast door de berkendoder en Berkenweerschijnzwam. Door deze schimmel aantasting is de levensduur van deze berk minder dan 5 jaar en daardoor niet vergunningsplichtig (boom 1). Boom 3 heeft een stamomtrek van minder dan 45 centimeter en is daardoor ook niet vergunningsplichtig. De overige twee bomen verkeren in een redelijke conditie en daarvoor is een kapaanvraag binnen gekomen.

Afweging

Het huidige LaPlace gebouw is gedateerd en vanuit het oogpunt van duurzaamheid juichen wij modernisering van het bestaande gebouw toe. De twee vergunningsplichtige berken verkeren weliswaar nog in een redelijke conditie maar hebben hun functievervulling grotendeels bereikt.

 

Compensatie

De monetaire waarde van de twee berken bedraagt €4632,13. In het nieuwe plan worden hier 3 nieuwe ruwe berken voor teruggeplaatst inclusief onderbegroeiing, groeiplaatsverbetering en nazorg. De totale waarde hiervan bedraagt €6.655,19. Dus daarmee wordt ruimschoots voldaan aan de gestelde eis. Voor TGE is het daarnaast minstens zo belangrijk dat er kwaliteit wordt toegevoegd aan het nieuwe plan. Dat is met dit voorstel ons inziens geborgd.

 

Conclusie

Alles TGE staat positief tegenover voorgenomen kapaanvraag.

 

Foto's: Bea Straver