Kapadvies Loostraat Tongelre

Resultaat: Positief
Type: Kapadvies
Jaar: 2020
Kapadvies Loostraat Tongelre

Het advies luidt: positief

Het betreft de kap van 19 Canadese populieren aan de Loostraat in Eindhoven.  

Aanleiding

De aanleiding zijn de aanhoudende klachten van buurtbewoners over de populieren aan de Loostraat. Pluis van de populieren, de vele takken die uitbreken en de schaduwval op de tuintjes vormen de aanleiding om deze populieren te kappen.

Afweging

We kunnen ons voorstellen dat de enorme (prachtige) populieren niet gewenst zijn als buur. Rekening houdend met de APV, de Verordening Bomen 2015 en het Burgerlijk wetboek zou een weigering in het verschiet liggen. Evenwel zijn er redenen om, bij wijze van experiment, de bomen te vervangen voor andere exemplaren.

Aan weerszijde van de Loostraat staan populieren van 40-50 jaar oud. De kapaanvraag gaat over de bomen die aan de noordwest zijde staan. De bomen aan de overzijde blijven staan. Het is genoegzaam bekend dat populieren na hun 60ste levensjaar vele grote takken laten vallen en dat dit een reden tot kap kan zijn, een veiligheidsreden. Door nu een deel te vervangen en aan te planten zal de ‘schok, straks minder groot zijn. Bovendien zullen de populieren de vrijgekomen ruimte snel vullen met hun kroon waardoor het verlies van groen tijdelijk is. Daarnaast zullen de 19 te herplanten bomen de kans krijgen om licht te vangen en te groeien.

Een belangrijke laatste reden is dat de bomenrij intact blijft waarmee de vleermuisroute (vleermuizen gebruiken deze laan als snelweg) blijft bestaan.

Herplant

De 19 bomen worden op dezelfde plaats geherplant.

  • Tilia tomentosa Brabant (zilverlinde)
  • Tilia x europaea Euchlora (krimlinde)
  • Populus x berolinensis (balsempopulier)

De verdeling van de soorten is ongeveer evenredig.

Conclusie

De reden van overlast voor deze aanvraag is niet legitiem. De beweegreden om toch mee te gaan is gemeld. Daarnaast is het gewoon slim om meerdere soorten in één laan te planten voor de biodiversiteit maar ook om eventuele ziektes uit te spreiden. Als laatste is de linde een soort die vele decennia (eeuwen) kan blijven staan. Een populier is als pionier altijd relatief kort aanwezig.

Ergo, een experiment zonder veel risico’s wat duurzaamheid en biodiversiteit meebrengt, een positief advies waard.

Trefpunt Groen Eindhoven