Kapadvies Mainelaan (ongenummerd)

Resultaat: Positief
Type: Kapadvies
Jaar: 2023

Aanleiding

Stichting Sint Trudo heeft woningbouwplannen op het terrein van een voormalige school aan de Mainelaan in Eindhoven. Voor deze nieuwbouw dienen enkele de bomen te wijken, hiervoor wordt deze vergunning aangevraagd. Het betreft 4 stuks bomen verplanten en 10 stuks bomen te rooien.

Afweging

Om tot een advies te komen is gekeken naar de zorgvuldigheid waarmee binnen het project is omgegaan met het bestaande groen en naar hetgeen wat terug zal komen voor de te kappen bomen (het compensatieplan). De aanwezige boomwaardebepaling en Boom Effect Analyse is in orde en opgesteld door een boomveiligheidscontroleur. Deze heeft geconstateerd dat vier Essen is een slechte conditite zijn en beveelt aan om deze te rooien. Daarnaast kunnen een vijftal bomen op basis van het voorlopig ontwerp niet gehandhaafd blijven. Deze kunnen wellicht wel worden verplant. Bij een aantal bomen is een nader groeiplaats- en bewortelingsonderzoek uitgevoerd om de ondergrondse impact van de bouwplannen te kunnen beoordelen. Ook is het bovengronds ruimtegebruik (hoogte en breedte van de boom in relatie tot de nieuwbouw) onderzocht.  

  • De bomen 19, 20 en 21 en de bomen 23 en 24, kunnen niet op dezelfde plaats gehandhaafd blijven. Deze bomen kunnen wellicht wel worden verplant;
  • De bomen 15, 16, 17 en 18, staan dicht op de bebouwing. De boomtechnische kwaliteit is echter dermate slecht dat geadviseerd wordt om deze bomen te rooien;
  • De bomen 1 en 2 betreffen 2 zeer behoudenswaardige-waardevolle bomen. De bomen kunnen duurzaam behouden blijven. De ondergrondse impact is zeer beperkt. Met betrekking tot het bovengronds ruimtebruik, adviseren we om boom 1 te snoeien. Dit is een zeer beperkt snoei van enkele zijtakken.
  • De bomen 8 tot en met 14 zijn behoudenswaardige bomen. Ook deze bomen kunnen duurzaam behouden blijven. Om de kronen voldoende vrij te houden van de nieuwbouw moet boom 11 en boom 13 een beperkte snoei worden uitgevoerd.
  • Boom 3 staat te kort op de geplande bergingen. De boom kan niet duurzaam behouden blijven. Hier is een planwijziging noodzakelijk die erop gericht is dat de ontgravingslijn (voor de funderingen) minimaal 1,5 meter uit het hart van de boom wordt gepland. Als alternatief kan de boom wellicht ook worden verplant.
  • De (particuliere) bomen 31 en 32 staan op een voldoende afstand van de nieuwbouw. Er zijn geen maatregelen nodig.

 

Compensatieplan

De waarde van de te rooien bomen vormt de onderlegger voor de toets van het compensatieplan. De waarde van de te rooien bomen is bepaald op € 11.640,00 exclusief BTW. Het compensatieplan voorziet in de aanplant van de 13 bomen met een totale compensatiewaarde van € 16.740,00 exclusief BTW, een ruime compensatie dus. De uitvoering van de compensatie wordt door de vergunningverlener beoordeeld na groenaanleg en nog eens drie jaar nadien.

Alle compensatiebomen, niet de verplantte bomen,  zijn direct na aanplant kapvergunning plichtig.

 

Conclusie

Al met al is het een goed doordacht plan en gaan wij akkoord met de kap en de compensatie van dit plan.

Uitgelichte foto: Bea Straver