Kapadvies Mascagnistraat

Resultaat: Positief
Type: Kapadvies
Jaar: 2022
Kapadvies Mascagnistraat

Aanleiding

Projectontwikkelaar is voornemens om nieuwbouw te realiseren. Het projectgebied omvat een terrein rondom de straten Mascagnistraat, Vivaldistraat, Cileastraat, Perosistraat en Camprastraat Eindhoven (Afbeelding 1). Deze straten zelf maken volledig deel uit van het projectgebied. Aan deze straten staan 28 gelijkvloerse (bungalow) rijwoningen met voor- en achtertuinen waarvan een deel leeg staat. Het wijkje wordt omzoomd door een parkachtige omgeving. Ten oosten staat een pand met publieksfunctie, ten westen ligt het groene lint langs het afwateringskanaal (Genderdal). De meeste aanwezige bomen maken onderdeel uit van de parkachtige structuur. Enkele bomen staan als straatboom aan de Vivaldistraat en Mendelssohnlaan, en in het park in lijnvorm langs het snelfietspad dat langs de westgrens loopt.

 

Afweging

Bij dergelijke projecten wordt TGE graag vroegtijdig in het proces betrokken, beginspraak, en dat was ook hier het geval. Er heeft een aantal keer goed overleg plaatsgevonden en onze adviezen zijn daarin ook allemaal verwerkt. Dit soort grootschalige projecten heeft altijd zijn weerslag op bestaand groen. In het huidige plangebied staan 76 bomen. 46 daarvan kunnen niet duurzaam behouden blijven. Een overzicht hiervan is opgenomen in de Boom Effect Analyse.

Compensatie

Uiteraard dienen te verwijderen bomen gecompenseerd te worden. Zij vormen een monetaire waarde van €175.920. Het groencompensatieplan hiervoor zit zeer goed in elkaar en TGE heeft uitgebreid inspraak in gehad. Zowel kwalitatief als kwantitatief wordt er flink vergroend. Daarnaast voorziet het plan in maatregelen voor waterretentie, natuurinclusiviteit en biodiversiteit. De investeringskosten hiervoor bedragen ruim €300.000 en daarmee wordt ook op financieel gebied voldaan aan de verplichting. In de bijlage van de kapaanvraag zit een uitgebreide presentatie over het groencompensatieplan.

Conclusie

Alles bij elkander afwegend staat TGE positief tegenover deze kapaanvraag. Wij zijn van mening dat dit voor de middellange en lange termijn een positieve bijdrage levert aan niet alleen het groen, maar ook aan klimaatadaptatie, biodiversiteit en minder CO2.

Uitgelichte foto: Bea Straver