Kapadvies Mathildelaan

Resultaat: Positief
Type: Kapadvies
Jaar: 2020
Kapadvies Mathildelaan
Het advies luidt: positief  

Het betreft de kap en compensatie van 24 bomen in de Mathildelaan/Emmasingel, ter plaatse van de Boschdijktunnel in stadsdeel Centrum. Dit in het kader van de herinrichting van de kruising Mathildelaan - Emmasingel waarbij het overgrote deel van de bestaande bomen wordt vervangen voor nieuwe bomen met verbeterende groeiplaatsen.
   

Aanleiding

In het kader van het autoluw maken van de binnenstad wordt de Mathildelaan heringericht. De dubbele rijbaan van de Mathildelaan en een deel van de Emmasingel wordt versmald naar een enkele rijbaan. Om overlast van de herinrichting te beperken is gekozen voor een gefaseerde uitvoering. De kruising Mathildelaan en Emmasingel is als eerste aan de beurt (afbeelding 1). Naast het versmallen wordt de kruising dusdanig aangepast dat voetgangers en fietsers makkelijker kunnen oversteken. Ook komt er meer ruimte voor groen. Hiermee wordt een poging gedaan een oude ambitie te verzilveren, waarin de Mathildelaan onderdeel wordt van een ‘Groene Corridor’.

Afbeelding 1 | Plangebied fase 1

Binnen het plangebied staan in totaal 56 bomen. Om de herinrichting mogelijk te maken zullen 24 bomen worden gekapt. Hiervan zijn 17 watercypressen (Metasequioa glyptostroboides) en 7 valse Christusdoorns (Gleditsia triacanthos). De volgende 24 bomen zullen worden gekapt ten behoeve van de herinrichting:


Afbeelding 2 | Te kappen bomen (met rood kruis)
Afbeelding 3 | Kaplijst

Afweging

Om tot een advies te komen beoordeelt Trefpunt Groen Eindhoven hoe zorgvuldig binnen het project is omgegaan met het bestaande groen en wordt gekeken naar hetgeen terug zal komen voor de te kappen bomen (het compensatieplan).

Trefpunt Groen Eindhoven heeft de bomen op locatie bekeken en het bomenrapport door Cobra adviseurs bestudeerd.  De 24 te kappen verkeren in een voldoende tot goede conditie. Desalniettemin zijn de groeiplaatsen van de bomen zeer beperkt. De bomen zijn hierdoor relatief weinig gegroeid in de 25 jaar dat ze hier staan en zullen bij ongewijzigde omstandigheden in conditie teruglopen. De meest waardevolle bomen, waaronder de monumentale plataan aan de Emmasingel, voor de Boschdijktunnel, worden ingepast.

Afbeelding 4 | Te kappen watercypressen in de Mathildelaan
De waarde van de te kappen bomen vormt de onderlegger voor de toets van het compensatieplan. De 24 te kappen bomen vertegenwoordigen tezamen een waarde van €112.440,-. De waarde van deze te kappen bomen wordt gecompenseerd binnen het plangebied door aanplant van 26 nieuwe bomen (Afbeelding 5). Tevens zal geïnvesteerd worden in verbeterde groeiplaatsomstandigheden in de vorm van boomgranulaat onder het fietspad en ruimere plantvakken. Via deze link is de concept plantekening voor de kruising Mathildelaan - Emmasingel te downloaden.
Afbeelding 5 | Compensatie.

Conclusie

Trefpunt Groen Eindhoven is blij met de voorgenomen herinrichting Mathildelaan – Emmasingel. Er komt meer ruimte voor groen en het langzaam verkeer krijgt een prominentere plaats. De 24 te kappen bomen zijn vervangbaar en worden binnen het plangebied gecompenseerd door nieuwe bomen en verbeterde groeiplaatsen. Een eerste aanzet naar een groene en klimaatadaptieve Mathildelaan, als onderdeel van de ‘Groene Corridor’.  

Joop van Hout en Lieke Stoffelen