Kapadvies Mathildelaan ongenummerd

Resultaat: Positief mits
Type: Kapadvies
Jaar: 2023

Aanleiding

Het betreft de kap van een van zaailing uitgeroeide berk aan de Mathildelaan, Eindhoven (stamdiameter van 27 centimeter). De boom staat te dicht bij het spoor waardoor deze gevaar oplevert voor zowel het treinverkeer als de spanningvoerende delen.  

Afweging

Wij beoordelen de boom op de foto en zien dat deze inderdaad vlak naast het spoor staat. Wij zien het gevaar en begrijpen de reden voor de aanvraag. De aanvrager heeft geen compensatieplan bijgevoegd. Hoewel wij begrijpen dat er geen herplant mogelijk is op deze locatie, zouden we wel graag zien dat de boom (financieel) wordt gecompenseerd, zoals vastgelegd in de verordening bomen 2021. 

Advies

We snappen de noodzaak tot kap uit het oogpunt van veiligheid. Wel zouden we gemeente Eindhoven willen adviseren compensatie te eisen voor het afgeven van de kapvergunning voor deze gezonde berk. Het bedrag kan gestort worden in het boomcompensatiefonds zodat er op een andere plek in Eindhoven een boom geplant kan worden. 

Conclusie

Wij gaan akkoord met de kap van deze berk, mits deze gecompenseerd wordt. Omdat compensatie niet mogelijk is op de huidige locatie adviseren we het compensatiebedrag in het boomcompensatiefonds te storten.