Kapadvies Mathys de Layenslaan

Resultaat: Positief
Type: Kapadvies
Jaar: 2023
Kapadvies Mathys de Layenslaan

Aanleiding 

Deze aanvraag betreft de kap van 32 bomen in verband met de inrichting van de woonstraten Kronehoef (Mathys de Layenslaan e.a.). Meer informatie is hier te vinden. Alle te kappen bomen staan in de openbare ruimte, op de trottoirs of langs de parkeerplaatsen. 

 

Afweging 

Het heel plangebied bevat 143 bomen. De gemeente Eindhoven heeft zich goed ingespannen om zoveel mogelijk bomen te sparen, en we complimenteren de gemeente hiermee. Van de 32 te kappen bomen, zijn er 8 zieke paardenkastanjes (Aesculus hippocastanum 'Baumannii') die lijden aan kastanjebloedingsziekte en 12 zijn gewone essen met een korte levensverwachting en beperkte groeiplaats. Slechts voor 12 bomen (allemaal gewone essen) kan een 'rode reden' worden overwogen in verband met de werkzaamheden (bomen 47, 48, 49, 79, 81, 83, 87, 93, 95, 96, 98, 99 van de inventarisatielijst). Deze 12 bomen hebben een taxatiewaarde van circa 92.000eur, die gebruikt zal worden in een compensatieplan om 24 nieuwe bomen te planten met groeiplaatsverbetering. De gemeente is voornemens om waar mogelijk nieuwe bomen terug te planten en waar dit niet wenselijk is vanwege een slechte groeiplaats, zal zoveel mogelijk groeiplaatsverbetering en compensatie worden toegepast. Er wordt ook meer dan 10% ontharding aangebracht met verbetering van de groeiruimte voor bestaande en nieuwe bomen. 

 

Conclusie 

Gezien het bovenstaande en de overeenkomst met de gemeente hierover, gaan we akkoord met dit aanvraag.